Nieuws - 28 maart 2002

Drijfjacht stressvol voor wilde zwijnen

Drijfjacht stressvol voor wilde zwijnen

De drijfjacht op wilde zwijnen: het mag dan wel traditie zijn, maar er zijn jachtmethoden die effectiever zijn en ook minder stress veroorzaken bij de dieren, stellen dr Geert Groot Bruinderink en ing. Dennis Lammertsma van Alterra.

In de Kroondomeinen op de Veluwe is het altijd een populaire sport geweest: de drijfjacht op wilde zwijnen. De jagers stellen zich in linie op langs een bosperceel. Drijvers drijven het wild al schreeuwende en met stokken op bomen slaande naar de jagers toe. De verschrikte dieren rennen hard langs de jagers en komen zo in de vuurlinie terecht.

"De drijfjacht gebeurt met een grote groep jagers en drijvers, die een paar uur lang het bos op zijn kop zetten", zegt Lammertsma. "De dieren vluchten snel; de jagers schieten ze wel aan, maar doden ze vaak niet. Doordat er meerdere driften per dag zijn, worden de zwijnen in hoge mate gestresst."

De drijfjacht is een jagerstraditie in Nederland, maar de bioloog raadt het af. "De aanzitjacht is de beste jachtmethode. Een jager neemt plaats op een hoogzit, een houten plateautje bevestigd aan een boom. "Als de jager het netjes doet, weten de zwijnen niet dat er op ze gejaagd wordt. En vanuit een hoogzit heb je een betere trefkans dan bij drijfjacht."

Met de in april in werking tredende Flora- en Faunawet wordt de drijfjacht op wilde zwijnen, die nu toe alleen nog plaatsvond in de Kroondomeinen, in principe verboden. Wel is de drijfjacht toegestaan in geval van besmettelijke dierziekten en als Gedeputeerde Staten een ontheffing zouden verlenen. De Dierenbescherming wijst erop dat zwijnen toch nog kunnen worden opgejaagd aangezien 'drukjacht' wel is toegestaan. Hierbij drijft ??n jager de dieren bijeen en een ander schiet ze af. De Dierenbescherming vermoedt dat meerdere formaties van twee jagers op stap zullen gaan waardoor de groepsgewijze drijfjacht toch in ere wordt gehouden.

Lammertsma vindt in principe dat de wilde zwijnen in Nederland helemaal met rust gelaten moeten worden. "Het probleem is wel dat ze schade kunnen aanrichten aan landbouwgewassen, flora en fauna. Voordat je een jachtverbod overweegt, moet je dan ook eerst een grootschalig experiment doen om de eventuele effecten te toetsen." | H.B.