Nieuws - 1 januari 1970

Driemaal zoveel beregening in droog jaar

Driemaal zoveel beregening in droog jaar

Driemaal zoveel beregening in droog jaar


De land- en tuinbouw verbruikt in een normaal jaar 76 miljoen kuub water
uit grond- en oppervlaktewater voor beregening. In een droog jaar loopt dat
op tot het drievoudige: 215 miljoen kuub. Dat blijkt uit onderzoek van het
LEI.

Boeren en tuinders beregenen in een droog jaar zo'n 300.000 tot 350.000
hectare gewassen. In een nat jaar bedraagt dit zo'n 123.000 hectare.
Ongeveer tweederde daarvan bestaat uit grasland. Daarnaast hebben
aardappelen en volle-grondgroente extra water nodig. Vooral in het
zuidelijk veehouderijgebied beregenen boeren hun gewassen, zelfs in natte
jaren. Dit gebied beslaat elf procent van het totale landbouwareaal in
Nederland, maar verbruikt veertig tot zeventig procent van het water in de
landbouw.
De onderzoekers ontdekten dat het grootste deel van de boeren beregent met
grondwater, terwijl het juist de bedoeling is dat ze voornamelijk
oppervlaktewater gebruiken. Toch is dit wel te verklaren. Juist de gebieden
met weinig oppervlaktewater hebben sneller last van droogte, waardoor
boeren eerder met grondwater gaan beregenen.
De land- en tuinbouw behoort tot de relatief kleinste verbruikers van
water. Consumenten verbruiken zo'n 700 miljoen kuub, blijkt uit cijfers van
het CBS. De grootste verbruiker is de industrie met zo'n 2500 miljoen kuub.
|
L.N.