Nieuws - 7 oktober 2016

Drie nieuwe persoonlijk hoogleraren

tekst:
Roelof Kleis

Bodembiologen Gerlinde De Deyn en Jan Willem van Groenigen en diervoeder onderzoeker Walter Gerrits zijn benoemd tot persoonlijk hoogleraar. De drie zijn al langer werkzaam in Wageningen.

Walter Gerrits, Gerlinde De Deyn en Jan Willem van Groenigen

De Deyn en van Groenigen zijn beide aangesteld bij de leerstoelgroep Bodembiologie en biologische bodemkwaliteit. Zij waren daar al universitair hoofddocent. De Deyn (Aalst, Belgie, 1975) richt zich in haar onderzoek op de samenhang tussen wat boven de grond groeit en de samenstelling van het leven in de bodem. Boven- en ondergronds leven hebben een grote invloed op elkaar. De Deyn probeert die wederzijdse beïnvloeding te ontrafelen. Zij studeerde in Gent en promoveerde in Utrecht.

Collega Van Groenigen (Den Helder, 1970) bestudeert invloed die het bodemleven (bodemfauna en wortels) heeft op de kringlopen van nutriënten in de landbouw. Een beter begrip daarvan moet leiden tot het ontwikkelen van duurzamere landbouwsystemen met minder emissie van broeikasgas en een efficiënter gebruik van de voedingsstoffen. Van Groenigen studeerde cum laude af in Wageningen en promoveerde hier ook.

De Deyn en Van Groenigen maken deel uit van het time-lapse team ‘Meet the mysterious soil life’. In dit door crowd-funding gefinancierde project wordt met time-lapse opnamen de groei van planten boven en onder de grond in film omgezet. In het net uitgebrachte nummer bericht
Resource daarover.  Beide onderzoekers hebben volgens de Raad van Bestuur een uitstekende staat van dienst in onderwijs en onderzoek.

Dat geldt ook voor de derde kersverse hoogleraar Walter Gerrits (Bakel en Milheeze, 1964) bij de leerstoelgroep Diervoeding. Gerrits is gespecialiseerd in de eiwit- en energiestofwisseling van dieren en de manier waarop zij hun voedsel verteren. Het accent ligt daarbij op de kwantitatieve aspecten van de voeding. Hij gaat zich de komende jaren onder andere richten op precisievoeding. Gerrits is net als Van Groenigen een product van Wageningen: hij studeerde en promoveerde hier.