Nieuws - 20 juli 2016

Drie miljoen voor herhaling onderzoek

tekst:
Rob Ramaker

Wetenschapsfinancier NWO gaat drie miljoen euro besteden aan het herhalen van belangrijke experimenten. Zulk replicatieonderzoek helpt onderzoekers te ontdekken of conclusies solide zijn of juist doodlopende steegjes.

De pilot duurt drie jaar waarin jaarlijks één miljoen euro beschikbaar is. In september mogen onderzoekers voorstellen insturen voor de eerste ronde.

NWO wil vooral experimenten herhalen met veel impact. Denk aan ‘studies die veel geciteerd zijn’, ‘vergaande consequenties [hebben] voor vervolgonderzoek’ of die ‘een grote rol spelen in beleidsvorming, of [...] op basis waarvan belangrijke beleidsbeslissingen worden genomen.’ Ook wil NWO inzichten tegen het licht houden die studenten in studieboeken onderwezen krijgen.

Het project heeft niet als doel wetenschappelijk wangedrag, zoals het verzinnen of ‘masseren’ van data, op te sporen. Ook wanneer onderzoekers eerlijk en grondig te werk gaan stuiten ze soms op onbevestigbare resultaten door bijvoorbeeld toeval. Meerdere herhaling moeten helpen het kaf van het koren te scheiden zodat alleen solide en duurzame inzichten overblijven.

Ook wanneer onderzoekers eerlijk en grondig te werk gaan stuiten ze soms op onbevestigbare resultaten

Traditioneel is het herhalen van bestaand onderzoek in de wetenschap een ondergeschoven kindje. Financiers willen dit veelal niet betalen en prestigieuze bladen drukken het niet snel af. Maar laatste jaren is een kentering te zien. Zo liet een groep wetenschappers vorig jaar zien dat slechts bij een derde tot de helft van de psychologie de conclusies overeind blijven bij herhaling. En ook in de biomedische wetenschappen blijken veel inzichten onverifieerbaar. Deze en andere kritische projecten kregen veel aandacht en verschenen vaak in toptijdschriften.