Nieuws - 23 augustus 2011

Drie VENI-beurzen voor AFSG

Wageningen Universiteit heeft drie VENI-beurzen van NWO in de wacht gesleept. De voorstellen van Sanne Boesveldt, Joris Sprakel en Tom Wennekes, allen onderzoekers bij de Agrotechnology and Food Sciences Group (AFSG), zijn goedgekeurd.

De VENI-beurzen van NWO zijn bedoeld voor jonge onderzoekers die minder dan drie jaar geleden zijn gepromoveerd. De selectie is streng. ‘Je moet tot de beste vijftien procent van je vakgebied behoren om een kans te maken op de beurs’, zegt Henrieke de Ruiter, die de Wageningse aanvragen coördineert.
Sanne Boesveldt gaat bij de leerstoelgroep ‘Sensoriek in relatie tot eetgedrag’ onderzoeken of de hersenen van mensen met overgewicht anders reageren op voedselgeuren dan slanke mensen. De geur van vet in voedsel speelt namelijk een belangrijke rol bij ons eetgedrag. Joris Sprakel gaat bij de leerstoelgroep ‘Fysische chemie en kolloïdkunde’ na wanneer een plakkerig contact loslaat in een biologische of chemische verbinding. Hij wil deze ‘adhesie’ beter begrijpen en dit proces kunnen voorspellen. Tom Wennekes, verbonden aan de leerstoelgroep Organische chemie, gaat de rol van siaalzuur suikers in onze darmen bestuderen. Deze microbiële suikers zitten zowel op gezonde als ziekteverwekkende microben in onze darmen, maar hun rol is nog grotendeels onbekend.
 
Opvallend is dat alle drie de onderzoekers deelnemen aan het tenure track loopbaanbeleid van de universiteit. Wellicht volgen er later dit jaar nog meer VENI-beurzen voor Wageningse onderzoekers.