Nieuws - 1 januari 1970

Drentse boeren willen wel in natuurbeheer

Drentse boeren willen wel in natuurbeheer

Drentse boeren willen wel in natuurbeheer


Alterra ziet kansen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer langs het
Amerdiep, een bovenloop van de Drentse Aa. Er is 2,5 miljoen euro nodig
voor een groenfonds om met de eerste experimentele fase te starten.

Onderzoekers van Alterra inventariseerden in opdracht van provincie Drenthe
of er bij boeren behoefte bestond aan het combineren van landbouw met
natuur- en landschapsbeheer, volgens de door Alterra ontwikkelde visie
Boeren voor Natuur, gefinancierd door een groenfonds. In het gebied staan
negen boeren welwillig tegenover die optie. Zo ziet een
aardappelpootgoedteler kansen voor bosontwikkeling en wil een ander bedrijf
wel een boerderijcamping beginnen.
De 2,5 miljoen euro die nodig is voor het groenfonds is gebaseerd op het
aantal te ontwikkelen hectaren. Boeren willen op vijftig hectare nieuwe
landschapselementen inbrengen en op honderd hectare natuurgerichte
bedrijven beginnen. Op termijn denken de onderzoekers daarnaast nog op
honderd hectare nieuwe natuurgerichte bedrijven te realiseren. De totale
fondsomvang voor het Amerdiep berekenen ze daarom op 3,75 miljoen euro. Dat
geld zal moeten komen van publieke en private partijen. Alterra denkt
daarbij aan het rijk, de provincie, de EU, het waterschap Hunze en Aa's,
gemeentes, banken en de ondernemers zelf. | M.W.