Nieuws - 1 januari 1970

Dr. Fré Pepping, secretaris onderzoekschool VLAG

Dr. Fré Pepping, secretaris onderzoekschool VLAG

Dr. Fré Pepping, secretaris onderzoekschool VLAG


,,Wat een waardeloze advertentie stond er zaterdag 10 mei in krant voor een
opvolger van Johan Sanders als algemeen directeur van de kenniseenheid
Agrotechnologie en voeding. Ik maar zoeken een verwijzing naar de
verwijzing naar leuke studierichtingen die 1500 gemotiveerde BSc- en MSc-
studenten en 300 promovendi trekken, naar onze belangrijke rol in het
Wageningen Centre for Food Sciences (WCFS), naar de grote rol die we spelen
in tientallen projecten van de Europese Commissie, naar onze rol in de
genomicszwaartepunten, naar woorden als voeding en gezondheid,
levensmiddelentechnologie, biotechnologie, basic sciences, renewable
recourses, milieutechnologie, etc. Maar nee hoor! Niets van dat alles, de
woorden voedsel, voeding of technologie kwamen in de hele tekst niets eens
voor! Je moet wel ervaring hebben met de ‘primaire processen’ van
Wageningen UR. Hopelijk weten al die werkeloze managers die het lazen wat
dat zijn.
‘Ervaring met communicatieprocessen, en constructief kunnen omgaan met
kritische professionals’ dat vond ik wel een goeie vereiste want daar
schiet onze directieraad, die inmiddels nog uit één persoon schijnt te
bestaan, nogal in te kort. Een dan het laatste punt ‘oog hebben voor
verschillende ontwikkelingssnelheden van organisatieonderdelen, en daar
constructief mee omgaan’. Kijk eens aan, een subtiele verwijzing dat die
continue stroom van veranderingen sinds Veerman niet allemaal verbeteringen
zijn. Gaan we er toch nog op vooruit!’’