Nieuws - 1 januari 1970

Dr Huug Boer, hoofd chemisch lab bij de leerstoelgroep Diervoeding

Dr Huug Boer, hoofd chemisch lab bij de leerstoelgroep Diervoeding

Dr Huug Boer, hoofd chemisch lab bij de leerstoelgroep Diervoeding


‘Voor mij is dit goud geweest'

Eind october komt er een einde aan het dienstverband dat dr Huug Boer
achtendertig en een half jaar met de Wageningse universiteit onderhield.
Tien maanden voor zijn officiële pensioengerechtigde leeftijd houdt hij er
mee op. Sinds 2002 werkt hij nog slechts drie dagen per week. Dat kost hem
veel van zijn vrije tijd. ,,Drie dagen zijn niet genoeg om de dingen af te
maken die je moet doen,'' ondervond Boer.

Van huis uit is hij geen Wageninger maar Delftenaar; hij studeerde er
proceskunde en organische chemie.Aanvankelijk kwam hij bij de voor oudere
Wageningers bekende professor Herman den Hertog, hoogleraar organische
chemie.
Boer: ,,Maar ik vond organische chemie niet echt leuk. Als ik zeg 'niet
leuk', dan bedoel ik eigenlijk dat ik het vak meer als l'art pour l'art
beschouwde terwijl ik liever meer 'toegepast' bezig wilde zijn.''
,,In 1973 solliciteerde ik bij wat nu Diervoeding heet en werd meteen
aangenomen. Ze zochten daar een chemicus die iets van eiwitten, vetten en
koolhydraten wist en die een lab zou kunnen inrichten. Er was bij
Diervoeding namelijk geen laboratorium. Wel heel veel onderwijs en een
klein beetje onderzoek, dat door gebrek aan eigen laboratoriumruimte bij
het ILOB werd uitgevoerd. De baan leek mij ten voeten uit wat ik graag
wilde. En het is inderdaad 'goud' voor mij geweest. Vanaf 1973 heb ik het
daar ontzettend naar mijn zin gehad.''
Hele generaties studenten hebben bij Boer het practicum 'Analyse
voedermiddelen’ gevolgd. ,,Het is er nu nog slechts in uitgeklede vorm. In
andere onderwijselementen is er nog wel wat van terug te vinden, maar veel
minder uitgebreid en dat vind ik heel jammer. Zoals er zoveel is verdwenen
in de loop der jaren. Ik heb nog wel het gevoel dat we goeie mensen
opleiden, maar het moet allemaal zo gehaast.''
In 1980, ten tijde van de invoering van de twee-fasenstructuur, was Boer op
de avonden van de Brede Maatschappelijke Discussie te vinden en roerde zich
wanneer er naar zijn mening 'onzin werd uitgekraamd'. ,,Binnen de kortste
keren zat ik in de Commissie Herprogrammering voor de opleiding Zoötechniek
en een maand later was ik secretaris van de richtingsonderwijscommissie
(ROC). Daaraan heb ik ontzettend veel plezier beleefd.
Alles ging op de schop’’.
,,Veel praten over nieuwe onderwijselementen; soms moest ik ook vervelend
nieuws verkopen, als er moest worden ingeleverd. We moesten allemaal
inleveren; dat was minder leuk. Dit programma heeft het ongeveer zes jaar
uitgehouden, maar daarna werd om de twee tot drie jaar geherprogrammeerd.
Er is nu sprake van een herprogrammering voor er afgestudeerden van het
lopende programma zijn en je de effectiviteit van dat programma kan meten.
Je bent dan fout bezig in mijn optiek'', stelt Boer gepassioneerd.
Diervoeding zat in 1973 nog in de Haagsteeg nr. 4. ,,Dat mooie gebouw,
Amsterdamse School. Zodiac werd in 1978 geopend, we hebben onlangs het
vijfentwintigjarige bestaan gevierd. Maar mijn groep bleef op de Haagsteeg,
want er was geen geld voor Diervoeding. Er werd toen al wel gesproken over
een aanbouw aan Zodiac voor Diervoeding, maar daar zijn we pas in juni 1995
ingetrokken! Iemand van de leerstoelgroep moest 'bouwpastoor' worden, en
dat werd ik. Dat was erg leuk. ''
,,Door de geïsoleerde positie op de Haagsteeg miste je wel de wandelgangen.
Maar Diervoeding was met straatlengte voorsprong de meest hechte groep.
Tijdens de koffie zaten we met elkaar om de grote tafel en bespraken zowel
serieuze als minder serieuze zaken. Grappen en grollen vlogen over en weer.
Je kon je kritisch uitlaten op een collegiale manier. ,,Een warm bad