Nieuws - 1 januari 1970

Dr Gerard Verschoor, leerstoelgroep rurale ontwikkelingssociologie

Dr Gerard Verschoor, leerstoelgroep rurale ontwikkelingssociologie


,,We hebben dinsdag een workshop van het Noord-Zuid centrum gehad, waarin
we zochten naar meer samenwerking tussen verschillende wetenschappelijke
disciplines.
We proberen al langer aan interdisciplinariteit en bètagamma samenwerking
te werken. Maar dat kost wel meer tijd en moeite en daar zou aparte extra
financiering voor moeten komen. Het begeleiden van een promovendus die zijn
werk op twee vakgebieden baseert kost twee keer zoveel tijd als een gewone
promovendus, omdat je de promotors van die twee disciplines bij elkaar moet
krijgen. De instelling van de kenniseenheden heeft dat alles natuurlijk wel
bemoeilijkt. Met de linkerhand zijn er met de kenniseenheden schotten
tussen disciplines gezet, en met de rechterhand wordt interdisciplinariteit
gepromoot. Dat werkt niet. Ook in het onderwijs geldt dat. Want waarom zou
een onderwijsinstituut onderwijs inkopen bij andere disciplines, als ze het
ook aan hun eigen disciplines kunnen geven? En wetenschappelijk publiceren
is voor interdisciplinaire onderzoekers ook lastig, want dat werk wordt
niet gezien als state of the art en er bestaan geen tijdschriften voor.’’ |

J.T.

Zie ook pagina 4: Wageningen and interdisciplinary cooperation