Nieuws - 8 november 2001

Doorstromers klagen over onduidelijk studieprogramma

Doorstromers klagen over onduidelijk studieprogramma

Doorstromers studeren nu drie jaar, volgend jaar twee jaar voor dezelfde titel

Hbo-doorstromers van de studierichting Dierwetenschappen hebben een klacht ingediend bij de WSO over hun studieprogramma. Het is volgens de studenten onduidelijk welke vakken zij moeten volgen. Verder moeten de huidige doorstromers drie jaar studeren, terwijl de hbo'ers van volgend jaar in twee jaar dezelfde titel kunnen halen. Dat laatste geldt ook voor andere opleidingen.

Twee weken geleden besloten ontevreden dierwetenschappers stappen te ondernemen en dienden een klacht in bij de Wageningse Studenten Organisatie (WSO). "Als doorstromer kom je in een enorme chaos terecht", zegt Albert Winkel, student Dierwetenschappen. "Welke vakken ik moet volgen en waar ik nou vrijstelling voor krijg, dat is erg onduidelijk. Ik ben nu vakken aan het volgen, waarvan ik denk dat ze wel belangrijk zijn, maar misschien heb ik ze niet eens nodig. Daarom heb ik de klacht ondertekend."

De oude opleiding Zo?techniek wordt alleen nog gevolgd door studenten met als beginjaar 1999. De hbo'ers moeten nog een aantal vakken volgen uit het eerste en tweede leerjaar van het oude studieprogramma. Vaak worden die vakken niet meer gegeven.

Dr Ab Groen, voorzitter van de opleidingscommissie Dierwetenschappen, erkent het overgangsprobleem van de oude opleiding Zo?techniek naar de huidige opleiding Dierwetenschappen. "De hbo'er komt hier in Wageningen, maar niet altijd ligt er een programma klaar." Volgens hem moet het grote probleem echter nog komen. Groen doelt hier op het bachelor-mastersysteem, dat volgend jaar zal starten. De hbo'ers kunnen dan in het masterprogramma instromen en zijn binnen twee jaar klaar. Doorstromers beginnen nu ongeveer in het derde jaar van de opleiding en moeten gemiddeld drie jaar studeren voor hun ingenieursbul. Student Winkel analyseert dit probleem. "Dan zijn ze in feite tegelijk met ons klaar en hebben ook de ingenieurs- en mastertitel. Dat is enorm frustrerend. Daarom heb ik erover zitten denken om dit jaar te stoppen met mijn studie en volgend jaar september weer in te stromen."

Groen heeft de studenten niet geadviseerd te stoppen, maar om te proberen de studie eerder af te ronden dan de groep die volgend jaar september instroomt. Daarom is de opleiding Dierwetenschappen in discussie over een twee?nhalfjarig programma voor de huidige hbo'ers.

De doorstromers klagen bij de WSO vooral over de onduidelijkheid van hun studieprogramma. Volgens WSO-voorzitter Nynke Post Uyterweer is de aansluiting van het hbo op de universitaire opleidingen over het algemeen niet goed. Soms worden er dan vrijstellingen gegeven, terwijl dit onterecht is. Anderen krijgen erg veel zelfstudie, terwijl ze nog aan de universiteit moeten wennen. De WSO zoekt naar oplossingen voor alle mogelijke problemen. Dit gebeurt in samenwerking met docenten, studieco?rdinatoren en decanen. "De studenten, en met name de hbo-klanten, willen vooral duidelijkheid, daarom zou goede voorlichting bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Er moet een les getrokken worden uit de fouten die nu gemaakt worden. Alleen dan kan het bachelor-mastersysteem volgend jaar bijna probleemloos worden ingevoerd", aldus Post Uyterweer.

Wanneer de WSO in samenwerking met de docenten van de leerstoelgroep niet tot een oplossing komt, zal ze de klacht bespreken met onderwijsdirecteur Paul Deneer. Die heeft vooralsnog geen klachten van hbo'ers ontvangen.| M.Hk.