Nieuws - 6 oktober 2010

Doorstarten na je master

tekst:
Gastredacteur

Je hebt een papiertje en je studiefinanciering is op: tijd voor de arbeidsmarkt! Of toch maar een (tweede) master? 'Je wilt toch je hersens aan de gang houden.'
Door Ries Agterberg

25-diploma1-onder-iStock.jpg
Het lijkt een mooie manier om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren: een extra jaar studeren. Of het nu gaat om een tweede universitaire master of een master na je hbo-bachelor. Het is wel een kostbare aangelegenheid. Behalve dat je studiefinanciering op is, ben je door nieuwe wetgeving voortaan voor je tweede studie een fiks hoger bedrag aan collegegeld kwijt (zie kader). Maar als die investering je een betere baan bezorgt, kan het in deze tijden van economische crisis toch verleidelijk zijn om je studietijd op te rekken.
Maar help het? Uit het rapport De masterjaren tellen van de onderwijsinspectie (uit 2007) weten we dat werkgevers tevreden zijn over de kennis en vaardigheden van starters die één master hebben gevolgd. Ze waarderen een stevige, vakgerichte opleiding die voldoende ruimte biedt voor inhoudelijke specialisatie en zo het analytisch vermogen van de studenten ontwikkelt. 'Belangrijk is dat je door een masterkeuze kunt aangeven waar je inhoudelijke interesse naar uitgaat', legt Kim Teeselink van het werving- en selectiebureau Ebbinge & Company uit. 'Je hebt gekozen voor verdieping en men verwacht daar dan ook resultaat te zien. Daarom kijken bedrijven vooral naar het cijferniveau.' Een master na de hbo-bachelor, tweede master of een speciale tweejarige master zijn volgens haar alleen belangrijk als ze inhoudelijk wat toevoegen.
Volwassen worden
Extra studietijd - in de vorm van een tweede master, of een na een hbo-bachelor - lijkt dus niet per se noodzakelijk. Maar die conclusie is misschien ook weer te snel getrokken. In hetzelfde onderzoek klagen werkgevers namelijk dat afgestudeerden erg jong zijn en bovendien teveel een houding hebben van 'we zien wel'. Bedrijven zoeken starters die 'een behoorlijke mate van volwassenheid hebben'. Een extra jaartje (of twee) volwassen worden kan dus gaan kwaad.
Maar dat kan ook op andere manieren. Bedrijven kijken niet alleen naar je opleiding, maar ook naar wat je naast je studie hebt gedaan. Een stage bijvoorbeeld, werkervaring, reizen naar het buitenland en nevenactiviteiten bij een vereniging of in de medezeggenschap. Dat stimuleert de sociale en organisatorische vaardigheden. 'Voor bedrijven is deze ervaring minstens zo belangrijk als goed studeren', constateert Teeselink.
Helaas staan al die 'extra's' door de huidige bama-structuur en het strengere regime om tijdig af te studeren onder druk. De ontwikkeling van vaardigheden komt ook binnen de opleidingen in het gedrang, signaleren de werkgevers. Bedrijven zien met lede ogen aan dat universiteiten en hogescholen een steeds schoolser karakter krijgen met bijvoorbeeld aanwezigheidsplicht en 'huiswerkcontrole'. Volgens de werkgevers heeft dit op den duur een averechts effect als het gaat om het stimuleren van competenties als zelfstandig werken.
Conclusie: werkgevers willen volwassen, gemotiveerde krachten met uitstekende studieresultaten en een duidelijk geprofileerde master. Er zijn een aantal routes om dat doel te bereiken, waaronder een tweede master of een hbo-plus-master. Dus, het overwegen waard.   
Tweede master? Begin op tijd!
Heb jij al een bachelor en een master afgerond, en wil je doorstuderen? Dat kan wel, maar vanaf september dit jaar moet je dan heel wat dieper in de buidel tasten dan voorheen. De overheid betaalt voortaan nog maar één bachelor en één master per student. Voor een tweede studie zou de kostprijs betaald moeten worden. Dat kan oplopen tot negentien duizend euro collegegeld. Een uitzondering geldt voor studenten die met een tweede master beginnen voordat ze de eerste hebben afgerond. Begin dus op tijd, dat is even hard werken maar het scheelt je duizenden euro's.