Organisatie - 13 oktober 2011

Doorstart Movie W onzeker

Movie W wil naar kunstencentrum 't Venster. Maar of de verhuizing doorgaat is uiterst onzeker. Geld is het probleem.

moview.jpg
Movie W moet eind dit jaar uit het huidige pand LA 13, omdat Wageningen UR dat gebouw wil verkopen. Na een zoektocht bleven 't Venster en de bioscoop aan de Heerenstraat als mogelijke nieuwe locaties over. Movie W kiest voor 't Venster. 'Onze identiteit blijft daar het best behouden en we kunnen daar programmeren op de tijdstippen die ons het best uitkomen', licht woordvoerder Huib de Vriend toe. 'Bovendien kunnen we in 't Venster verbindingen leggen met de andere kunsten.'
Twee ton
Maar of het zover komt is de vraag. Movie W krijgt de financiering niet rond. Volgens De Vriend zit het overleg over een bijdragen van Wageningen UR muurvast. 'De WUR wil wel helpen met een doorstart, maar biedt veel te weinig.' In het nieuwe businessplan voor de komende tien jaar komt de stichting twee ton te kort.
En dat bedrag gaat Wageningen UR zeker niet bijleggen, laat woordvoerder Simon Vink namens de Raad van Bestuur weten. 'Dat bedrag is absoluut veel te hoog.' Daarnaast biedt het businessplan volgens Vink geen basis voor een gezond filmhuis op de lange termijn. 'In dit plan is een jaarlijkse bijdrage van Wageningen UR opgenomen die over tien jaar sommeert naar twee ton. Maar ook aan het einde van die periode blijft dat bedrag staan. En wij willen niet tot in lengte van jaren bijdragen.'
Heerenstraat
Vink betwijfelt ook of de keuze voor 't Venster wel de juiste is. ''t Venster is geen partij die bijdraagt aan continuïteit. Zij bieden alleen maar een te huren ruimte. Wij hebben het idee dat het Heerenstraat theater een interessanter partner zou zijn. Het is een mooie locatie midden in het centrum met een cafe erbij. Dat Movie W zich daar niet kan profileren is onzin. Onderscheidend ben je door je filmaanbod. Maar goed, dat is de keuze van Movie W.'
Einde
Hoe het ontbrekende geld voor een doorstart nu bij elkaar gesprokkeld moet worden is niet duidelijk. |Besprekingen met de gemeente Wageningen hebben volgens De Vriend niets opgeleverd. Wat Wageningen UR betreft is het volgens Vink helder. 'Movie W met een beter plan komen, anders is het einde oefening. Dan is er per 1 januari geen Movie W meer. Zo hard durf ik dat wel te stellen.'