Nieuws - 9 februari 2017

‘Door Trump kon ik mijn onderzoek niet presenteren’

tekst:
Teun Fiers

President Donald Trump tekende op 27 januari een decreet dat burgers van zeven islamitische landen, waaronder Iran, de toegang tot de VS ontzegt. Een rechter heeft het besluit inmiddels opgeschort, maar voor promovendus Shokouh Rahsepar kwam die uitspraak net te laat. Ze moest een belangrijke conferentie in Amerika missen.

‘De conferentie, die plaatsvond van 6 tot 9 februari, wordt jaarlijks georganiseerd voor wetenschappers die onderzoek doen naar de olieramp in 2010 in de Golf van Mexico. Aangezien ik onderzoek doe naar de biodegradatie van gelekte olie, was het de ideale gelegenheid om mijn werk te presenteren. Met een groep wetenschappers van onze universiteit zouden we erheen gaan, maar helaas moesten ze zonder mij reizen. Dit is echt beperkend voor mijn ontwikkeling als wetenschapper, want de presentatie van je onderzoek in een internationale context wordt gezien als een essentieel onderdeel van een PhD.

Ik vind deze situatie oneerlijk en racistisch; in een academische omgeving zou er geen verschil moeten worden gemaakt tussen wetenschappers. De organisator van de conferentie denkt er ook zo over, ze heeft me een e-mail gestuurd waarin ze haar medeleven uit en aangeeft dat dit niet past in haar beeld van Amerika. Ik heb het gevoel dat haar visie breed gedeeld wordt door Amerikaanse burgers en dat Trump deze wet slechts opdringt om te laten zien dat hij de macht heeft.

Mijn familie in Iran was geschokt door het nieuws. Ze vertelden me over de vele Iraanse studenten die aan Amerikaanse scholen studeren en na de kerstvakantie niet terug konden. De Iraanse regering zal deze kans waarschijnlijk aangrijpen om de haat tegen Amerika te stimuleren. Desalniettemin maak ik duidelijk onderscheid tussen de regering en de mensen in Iran: over het algemeen haten Iraanse burgers Amerikanen niet. Jammer genoeg worden gewone burgers, zoals ik, wel getroffen door de internationale politiek.’


27-STU-Meanwhile in RahseparShokouh.jpg

Promovendus Shokouh Rahsepar uit Iran vertelt over de gevolgen die recente gebeurtenissen in de VS hebben voor haar en haar landgenoten.