Nieuws - 30 mei 2002

Dood hout verlevendigt Belgisch bos

Dood hout verlevendigt Belgisch bos

Onze zuiderburen laten in een van hun grootste en oudste bossen, het Zoni?nwoud, sinds tien jaar dood hout liggen. En niet voor niets, blijkt nu, want hierdoor neemt de plantenrijkdom toe.

Ir Klaas van Dort en ing. Ad van Hees van Alterra deden veldonderzoek in het Belgische bos en ontdekten dat op het dode hout bijzondere mossoorten zijn gaan groeien. Ze vonden onder andere het zeldzame krulbladmos, het geplooide sikkelmos en het slaapmos.

In de meerderheid van de Belgische bossen treft men weinig dood hout aan. Zo worden bomen die omwaaien tijdens een storm doorgaans verwijderd door de boseigenaren. Maar het experiment in het Zoni?nwoud laat zien dat het laten liggen van dood hout voordelen heeft. Van Dort: "Het is duidelijk dat het bijdraagt aan de biodiversiteit. Voor boseigenaren is het geen punt om dood hout te laten liggen, want dit is meestal niet het meest waardevolle hout in een bos en het kost relatief veel geld om een paar afzonderlijke bomen uit een bos weg te halen."

Volgens de Alterra-onderzoekers doen niet alleen mossoorten het goed op dood hout. Ook is er een weelde aan paddestoelen te verwachten, volgens waarnemingen in Nederlandse bossen. Daarnaast maken bosvogels zoals de zwarte specht en de boomklever hun broedholtes in afstervende bomen en voeden zij zich met insecten en rupsen die in grote aantallen in dood hout zitten. | H.B.