Nieuws - 10 december 2009

Donderdag 10 december, EU laat voortrekkersrol links liggen

tekst:
Gastredacteur

Het was spannend, komt Europa met een verrassend voorstel naar Kopenhagen? In Brussel bespraken regeringsleiders gister de inzet van de Europese Unie voor de Klimaattop in Kopenhagen.

icoon_co2.jpg
Anouk van Baalen, Msc Climate Studies, is Climate Campaigner van Friends of the Earth Netherlands. 
Europa heeft de wereld helaas flink teleurgesteld. Ze blijft bij haar oude bod van twintig procent reductie van broeikasgassen in 2020 en dertig procent als andere landen meedoen. Dit is een achterhaalde strategie. Europa wordt links en rechts ingehaald door Japan (25%), Schotland (42%), Noorwegen (40%). Om drastische gevolgen van klimaatverandering te voorkomen, laat de wetenschap zien dat minstens veertig procent reductie in rijke landen nodig is. En dat kan ook! Friends of the Earth Europe, ons Europese netwerk, heeft in samenwerking met het gerenomeerde Stockholm Environment institute, uitgewerkt hoe dat te bereiken is in 2020.
Schijnoplossingen
Het rapport 'The 40% Study - Mobilising Europe to achieve climate justice' laat zien wat er dan moet gebeuren. Inzet op energiebesparing, versneld overgaan naar duurzame energie, uitfasering van kolen in 2035. Europa hoeft zich niet te verstoppen achter schijnoplossingen, zoals koolstofopslag, kernenergie en biobrandstoffen. Alle reducties kunnen plaatsvinden in eigen land, zonder het afkopen via dubieuze projecten in ontwikkelingslanden. Het is nog niet te laat. Ik ben erbij om druk uit te oefenen, rapporten te verspreiden en actie te voeren. Europa pak je voortrekkersrol terug!