Nieuws - 9 februari 2017

Doe-het-zelfvak

tekst:
Linda van der Nat

Masterstudenten Earth and environment volgen komend voorjaar voor het eerst een vak waarvan ze zelf de inhoud mogen bepalen. Hoewel er enkele praktische zorgen zijn, reageren studenten en docenten voornamelijk enthousiast.

illustratie Henk van Ruitenbeek

jeroendeklein.jpg

Jeroen de Klein, Universitair docent Aquatische ecologie & water quality management, betrokken bij de ontwikkeling van doe-het-zelfvak Trending Topics
‘In verreweg het grootste deel van het onderwijsprogramma ligt de inhoud vast. Het heeft toegevoegde waarde voor het curriculum als studenten zelf ook iets inbrengen. Het stimuleert hen extra om goed om zich heen te kijken naar actuele en relevante milieuthema’s. En – niet onbelangrijk – voor de afwisseling is een afwijkende onderwijsvorm ook leuk. Bij het vormgeven van zo’n vak zit de uitdaging voor docenten vooral in het feit dat vlak voor de start pas de inhoudelijke thema’s worden vastgesteld. Daardoor is er weinig tijd voor voorbereiding.’

dorette kroeze.jpg

Dorette Kroeze, Bachelorstudent Dierwetenschappen
‘Ik zou het wel leuk vinden, mijn eigen vak samenstellen. Als ik nu een vak volg dat ik niet leuk vind, is het lastig om gemotiveerd te blijven. Ik kan me voorstellen dat het interessanter is als je zelf de inhoud van de lessen bepaalt. Ik zou het wel belangrijk vinden om echt diep ergens op in te gaan, het moet niet te oppervlakkig blijven. Ik zou het dan ook niet erg vinden om ruim voordat het vak begint al iets te doen. Mijn studie is nu nog heel breed, dus ik kan nog niet zeggen wat er mist in het lesprogramma. Dat weet je vaak pas aan het eind van je opleiding.’

sebastiaan meeuwsen.jpg

Sebastiaan Meeuwsen, Masterstudent Earth and environment
‘Samen met anderen input leveren voor onderwerpen waar je uiteindelijk de rest van je leven mee bezig wilt of gaat zijn, dat klinkt goed. Ik ga straks het vak volgen en kijk ernaar uit, al denk ik ook dat het een hele opgave zal zijn om tot consensus te komen. Er zijn natuurlijk evenveel visies als personen in de groep. Ik ga er in ieder geval met een open blik in en hoop gelijkgestemden te vinden. Ik zou het liefst het vak gebruiken als aanloop voor mijn thesis, zodat ik al wat voorwerk kan doen. Maar ik begreep dat dat niet het doel is van het vak.

robcomans.jpg

Rob Comans, Voorzitter opleidingscommissie MSc Earth and environment
‘Binnen de opleiding was er een grote wens om een verbindend vak te ontwikkelen dat als een rode draad door de specialisatie Biology and chemistry of soil and water loopt en deze meer smoel geeft. Bij de docenten die met dit idee kwamen, spatte het enthousiasme ervan af. Dat werkt aanstekelijk. Er zitten leuke en uitdagende kanten aan de voorgestelde originele opzet, maar binnen de opleidingscommissie werden ook zorgen geuit. Door de studenten helemaal vrij te laten in onderwerpkeuze, kun je pas vlak voordat het vak begint docenten regelen. Met de al hoge werkdruk in het onderwijs zou dat een probleem kunnen zijn. We hebben samen besloten: laten we ervoor gaan en er een succes van maken. Na het eerste jaar zien we wat er goed en minder goed is gegaan en kunnen we de invulling van het vak eventueel bijstellen.

 

roosottink.jpg

Roos Ottink, Masterstudent Earth and environment
‘Ik hoef alleen nog maar mijn stage en thesis te doen, dus ik volg geen vakken meer. Jammer, want ik zou het wel leuk hebben gevonden om zelf te kiezen wat ik wil leren. Er zijn zoveel onderwerpen waar ik meer over zou willen weten. De invloed van smeltende ijskappen op oceaanstromen bijvoorbeeld. Dat is tijdens de opleiding wel aan de orde gekomen, maar ik had daar best dieper op in willen gaan. Als je dan van de beste docenten op dat gebied les krijgt, ja, dat klinkt wel goed. Het lesmateriaal waar we nu mee werken gaat vaak al jaren mee; het is leuk om met iets uit de actualiteit aan de slag te gaan. Puntje van kritiek is misschien wel dat het vak nu voor het eerst gegeven wordt, maar wel meteen verplicht is. Is de kwaliteit wel goed genoeg?’

jessicanduncan.jpg

Jessica Duncan, Universitair docent bij de Rural sociology group
‘Het klinkt heel spannend. Het kan studenten invloed geven en zorgen dat ze meer betrokken zijn bij hun studie. Voor gemotiveerde studenten zal het een extra inspiratie zijn en dat is altijd goed. Deze docenten zijn duidelijk gepassioneerd, maar ook dapper. Zo’n vak geven vraagt om een geëngageerde docent. Ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt. Ik weet niet of een dergelijke structuur ook werkt bij de vakken die ik geef. Ik kan me voorstellen dat een degelijke basis belangrijk is om het vak te laten slagen, niet alleen om geschikte onderwerpen en materiaal te vinden, maar ook om het te verwerken. Mijn studenten hebben heel verschillende achtergronden en ik denk dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Als ik een toegewijde groep studenten had met een sterkte achtergrond in sociologie, dan zou ik het best een kans willen geven.’

thaliaslier.jpg

Thalia Slier, Masterstudent Earth and environment
‘Het vak is voor mij verplicht, maar ik ben heel enthousiast. Het is een leuke en interactieve manier van lesgeven. We zullen aan de slag gaan met onderwerpen die nu trending zijn. Dat maakt het uitdagend en interessant. Wat mij betreft behandelen we onderwerpen die niet direct in ons vakgebied liggen, maar er wel impact op hebben, zoals het beleid van Trump en zijn houding ten aanzien van klimaatverandering. Dat komt nu in colleges niet aan de orde. Ik vind het geen probleem om nu al bezig te zijn met een vak dat pas in periode 6 wordt gegeven. Het daagt je uit om het nieuws en de kranten te volgen op een andere manier.’