Nieuws - 1 januari 1970

Dodelijk stof in China

In grote steden in China zijn tienduizenden sterfgevallen per jaar te verwachten, als gevolg van luchtverontreiniging door aërosolen, minieme stofdeeltjes. Dat concluderen hoogleraar Meteorologie en luchtkwaliteit prof. Sjaak Slanina en dr Yuanhang Zhang van Peking University.

De onderzoekers hebben een analyse uitgevoerd van de effecten van aërosolen voor enkele gebieden in China. Hierbij hebben ze gebruikgemaakt van metingen van aërosolconcentraties die Zhang heeft gedaan.
Voor de stad Peking met ruim veertien miljoen inwoners schatten de onderzoekers dat er per jaar vijf- tot tienduizend mensen doodgaan door acute effecten van de aerosolen, waartoe onder meer roetdeeltjes behoren. Daar komen twintig- tot vijftigduizend sterfgevallen bij als gevolg van chronische aandoeningen. Er kleven wel grote onzekerheden aan deze cijfers, geven de onderzoekers toe. Onzeker is bijvoorbeeld of ze wel kunnen uitgaan van dezelfde sterftekans als is vastgesteld in Europa als gevolg van aerosolen. Hier zijn epidemiologische studies gedaan die de relatie tussen hart- en longziekten en het inademen van aërosolen hardmaken.
Slanina, die deeltijdhoogleraar is aan Peking Universiteit, wil met Zhang en andere Chinese collega's het gevaar van aërosolen nader onderzoeken en onder de aandacht brengen bij de Chinese overheid en bevolking. / HB