Organisatie - 1 januari 1970

Docenten: vergoeding te laag

Docenten van Wageningen Universiteit vinden dat ze te weinig geld krijgen voor het onderwijs. Dat blijkt uit een eind vorig jaar gehouden enquête waaraan 321 docenten - de helft van het docentencorps - heeft meegewerkt.

Het betreft de eerste grote evaluatie van het onderwijs, die vanaf nu periodiek herhaald zal worden.
De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat docenten vinden dat ze te lage vergoedingen krijgen. Ze hebben het gevoel dat er weinig waardering is voor onderwijs. Een docent in het rapport: 'De vergoeding die aan leerstoelgroepen wordt gegeven voor onderwijs is bedroevend. Voor de gehanteerde tarieven kan ik thuis nog geen loodgieter inhuren. En daar moeten academici voor opdraven!'
Docenten geven verder aan dat zij het erg druk hebben. Ruim een derde van de docenten zegt onvoldoende tijd te hebben voor de voorbereiding van onderwijs. Ongeveer de helft zegt weinig tijd te hebben voor het actualiseren en ontwikkelen van onderwijs.
Daarnaast zijn de docenten ontevreden over het beginniveau van hun studenten en de kwaliteit van de aanwezige faciliteiten. Tevreden zijn ze over de manier waarop ze samenwerken in docententeams en over de cijfer- en vakkenadministratie.
'Wij hebben evenveel aandacht voor onderwijs als voor onderzoek,' reageert rector prof. Bert Speelman. 'Ook in geld is het niet minder. Al met al geven we toch mooi ruim twintig miljoen aan personele lasten uit voor onderwijs. Maar feelings are facts. Wij proberen onze waardering uit te drukken met initiatieven als de leermeesterprijs en bijvoorbeeld de bonussen die we vorig jaar hebben uitgeloofd aan leerstoelgroepen die goed onderwijs geven.'
De klachten over het geld zijn opmerkelijk, omdat er vorig jaar een nieuw rekenmodel is ingevoerd dat docenten een eerlijke beloning moest opleveren voor het onderwijs. Leerstoelgroepen krijgen daarin een vergoeding op basis van het soort vak en het aantal studenten. 'Het is moeilijk te achterhalen waar nu precies de oorzaak zit’, zegt Merel Luichies, voorzitter van de commissie Financiën van de centrale medezeggenschapsraad. ‘Over de regels van het verdeelmodel zijn docenten over het algemeen best tevreden, maar in de ogen van de leerstoelgroepen is de beloning die zij krijgen voor het onderwijs niet voldoende om de werkelijke personele kosten te dekken. Daarnaast wordt er door de kenniseenheden gesleuteld aan de verdeling, waardoor niet het volledige bedrag bij de leerstoelgroepen belandt.' Zo heeft de directie van de kenniseenheid Omgevingswetenschappen zijn leerstoelhouders laten weten vijf procent van het geld in te houden als ‘beleidsruimte’.
Speelman erkent dat het totale budget voor onderwijs krap is. 'We hebben de afgelopen jaren zoals alle universiteiten moeten bezuinigen. Voor ons blijft het een kwestie van afwegen en ik ben de laatste die zal zeggen dat er geld teveel is. Maar in de reacties van docenten zie ik wel de bevestiging van ons beleid om meer geld en menskracht vrij te maken voor het primaire proces ten koste van het beleid.' / JH