Nieuws - 10 mei 2001

Docenten tegen plannen Speelman voor één beroepsblok

Docenten tegen plannen Speelman voor één beroepsblok

Docenten van de bestaande beroepsvoorbereidende ontwerpblokken hebben veel bezwaren tegen ??n blok voor alle Wageningse studenten, zoals rector prof. dr. ir. Bert Speelman voorstelt. Dat bleek op 3 mei tijdens een studiedag over het beroepsblok.

Het beroepsblok is een vak van acht of meer studiepunten dat studenten in de laatste fase van hun studie volgen. Ze leren zelfstandig een probleem uit het beroepsveld op te lossen. Dat vak wordt nu per studie of voor meerdere studies samen gegeven. Speelman ziet graag ??n gezamenlijk Wagenings beroepsblok.

Uit de studiedag bleek dat de bestaande vakken sterk verschillen in opzet en leerdoelen. De aanwezigen zagen daarom problemen bij het maken van ??n gezamenlijk vak.

Dr. ir. Harry Scholten van onderwijsinstituut Levenswetenschappen: "We moeten rekening houden met de blokken die al jarenlang goed lopen. Je kunt niet zomaar een universiteitsbreed vak invoeren." Ir. Sonja Isken, opleidingsco?rdinator Biotechnologie, ziet een probleem in de verschillende belangrijkste leerdoelen. Zo staat bij de biotechnologen het technisch ontwerpen centraal, terwijl de dierwetenschappers vooral vaardigheden leren. "Die leerdoelen staan ook in de eindtermen van de studie en kun je niet zomaar veranderen." In de groep van dr. ir. Hank Bartelink van onderwijsinstituut Omgevingswetenschappen vond het merendeel affiniteit met het eigen beroepsveld belangrijker dan een gezamenlijk vak. De groep stond wel positief tegenover samenwerking met andere opleidingen. | S.L.