Organisatie - 1 januari 1970

‘Docenten moeten studenten bij de hand nemen’

,,Studenten kunnen het niet alleen. Vooral in het begin van de studie moet je laten zien dat het leuk is. Je moet studenten voor het bord slepen en zeggen kijk, dat is interessant voor jou’’, zo sprak een docent tijdens een debat over verschoolsing van de studentenraad op dinsdag 16 maart in de Leeuwenborgh.

Francien Peterse van de progressieve studentenfractie PSF toonde zich ongenadig voor onzelfstandige studenten. ,,Je kunt je afvragen of studenten die het niet alleen kunnen hier wel thuis horen’’, aldus Peterse. Ze werd hierin gesteund door een drietal docenten en een handjevol collega-studentenraadsleden.
Naast de studentenraad waren er drie studenten en achttal personeelsleden naar de discussie gekomen. ,,We moeten hier studenten opleiden die zelfstandig keuzes kunnen maken. Dat leren studenten niet als docenten hen de verantwoordelijkheid uit handen nemen’’, aldus Peterse. Een aantal docenten, waaronder dr Anton Schuurman, vond een systeem waarbij de verantwoordelijkheid bij de student gelegd wordt `waardeloos'. ,,Ik koppel verplichte opdrachten aan mijn hoorcolleges, zodat studenten de stof lezen. Hiervoor deed ik dat niet, maar als je het aan studenten overlaat lezen ze niks. Of moet ik studenten die de stof niet lezen wegsturen bij het college?”, aldus Schuurman. Peterse antwoordde daarop bevestigend.
Alle colleges moeten zo nuttig zijn voor het examen dat alle studenten naar college komen, was de volgende stelling, die vooral verdedigd werd door docenten. Een groot deel van de studentenraad vond dat in colleges ook best dingen aan bod mogen komen die niet geëxamineerd worden. Volgens een van de docenten moeten studenten naar college komen om duidelijke keuzes te kunnen maken: ,,Ik hou van mensen die beslissingen nemen. Een student moet zelf bedenken of hij een zes of een tien wil halen. Je moet naar college gaan voor je identificatie met de docent. Je docent is een rolmodel, een student moet de keuze maken of hij zich aan hem wil spiegelen. Er staat een wetenschapper en je moet kiezen of je wilt zijn zoals hem of haar.''
Bijna alle aanwezige studenten vonden dat de mentaliteit van de studenten moest veranderen. Ir Janhein Loedeman wierp zich op als verdediger van de studenten. ,,Volgens mij is er met het grootste deel van de studenten niks mis. Er is echter een klein deel dat de zaak niet volgt, kankert en de muggenenquête misbruikt. Wat we daaraan moeten doen? Vervroegd diplomeren, dan rekent de maatschappij vanzelf met ze af.’’ Volgens prof. Wim Heijman verandert mentaliteit niet. In jaren tachtig gaf hij ook al schools onderwijs aan bepaalde groepen studenten, en met succes. | G.v.H.