Nieuws - 1 januari 1970

Docent kan plagiaat aantonen

Sinds begin januari 2005 kunnen docenten scripties en verslagen automatisch laten controleren op plagiaat. Het opsporen van fraude wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Examencommissies beschouwen plagiaat, het zonder bronvermelding overnemen van stukken tekst, als fraude, zo meldt het studentenstatuut. Maar het aanbod van teksten op internet is groot en het opsporen van plagiaat niet eenvoudig. Met het recent aangeschafte plagiaatdetectiesysteem Ephorus kunnen docenten werkstukken en scripties van hun studenten snel en eenvoudig laten controleren. Ook enkele andere universiteiten en hogescholen maken gebruik van dit systeem.
Om de controle mogelijk te maken moeten studenten hun documenten elektronisch inleveren bij de docent. Deze logt vervolgens in op een website, waar hij het document kan toevoegen aan een database. Het systeem vergelijkt dan stukken tekst uit het ingeleverde document met via internet beschikbare informatie en met andere documenten in de database. Na ongeveer een uur krijgt de docent per mail toegestuurd in welke mate er in het document sprake is van plagiaat.
Mocht er plagiaat geconstateerd worden dan besluit de examencommissie, na het horen van de betrokkenen, of er inderdaad sprake is van fraude. In dat geval kan de commissie studenten bestraffen met maximaal een jaar uitstel van de afronding van het betreffende vak. / JH

Dit artikel is gebaseerd op informatie van Jaap Booy van de afdeling ICT van het Facilitair bedrijf.