Nieuws - 9 juni 2020

Dit zijn de beste WUR-vakken

tekst:
Luuk Zegers

Op 9 juni zijn de Excellent Education Prizes uitgereikt door rector magnificus Arthur Mol en onderwijsdecaan Arnold Bregt. Dit zijn de winnaars.

Virtueel applaus tijdens de online prijsuitreiking.

De vakken zijn genomineerd op basis van vakevaluaties. Daarna heeft een achtkoppige jury, geleid door oud-onderwijsdecaan Tiny van Boekel en bestaande uit vier oud-hoogleraren en vier studenten, voor elke categorie een winnaar uitgekozen. Het is het tweede jaar dat de Excellent Education Prizes door een jury worden toegekend. Prijswinnaars ontvangen duizend euro om te investeren in het onderwijs.

Basic courses: Social-Scientific Analysis of Environmental Issues
In de categorie basic courses wint het vak Social-Scientific Analysis of Environmental Issues, dat gegeven wordt door Mattijs Smits. Het vak gaat over de vraag in hoeverre sociale wetenschappen verschillen van natuurwetenschappen, met als doel om studenten bewust te maken hoe theorieën uit de sociale wetenschappen een rol kunnen spelen in de analyse van milieuproblemen.

Advance courses: Analysis and Design of Organic Farming Systems
Het vak Analysis and Design of Organic Farming Systems is gekozen tot beste vak in de categorie advance courses. Walter Rossing coördineert het vak, dat hij samen geeft met tien (!) andere docenten. Studenten kijken naar het herontwerpen van landbouwproductiesystemen met het oog op voedselveiligheidsproblemen en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen. Op basis van observaties, metingen, interviews en berekeningen moeten ze complexe landbouwsystemen analyseren. Hoogtepunt: een tiendaags verblijf op een boerderij, aldus een student. ‘De boerderijervaring was echt heel goed. Interactie met de boeren en weten hoe de hele boerderij werkt is geweldig om onderwerpen uit het klaslokaal te linken aan de “echte wereld”.’

Special courses: African Philosophy
In de categorie special courses ging Birgit Boogaard’s vak African Philosophy er met de prijs vandoor. Het doel van het vak is om de Afrikaanse perspectieven op problemen, oplossingen en innovaties gerelateerd aan ontwikkelingskwesties te laten zien. Daarnaast leren studenten om kritisch te kijken naar hun eigen culturele en wetenschappelijke achtergrond. Studenten worden met verschillende onderwijsmethodes uit hun comfortzone gehaald. Wel één verbeterpuntje volgens een student: dat het een keuzevak is, en geen verplichte kost.

Large courses: Structure and Function of Plants
Het vak Structure and Function of Plants (gecoördineerd door Leonie Bentsink) won de prijs in de categorie large courses. Het vak behandelt de structuur, ontwikkeling en fysiologie van planten op celniveau, weefselniveau en de gehele plant. Docenten Hannie van der Honing en Kris van ’t Klooster leggen complexe onderwerpen op simpele manieren uit en hun enthousiasme slaat over op de studenten. Studenten loven de samenhang tussen hoorcolleges en practica. ‘Ik had niet verwacht dat planten zo cool waren’, aldus een van de studenten. ‘Een geweldig vak.’