Nieuws - 30 januari 2014

‘Dit klimaatbeleid is zo slecht nog niet’

tekst:
Albert Sikkema

De Europese Unie komt met een minder ambitieus maar realistischer klimaatbeleid. De milieubeweging spreekt er schande van, maar de nieuwe doelen zijn zo slecht nog niet, zegt Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering in Wageningen.

‘Je wilt altijd meer en met het klimaat is het al 5 over 12, maar toch is dit nieuwe Europese klimaatbeleid zo slecht nog niet’, zegt Vellinga. ‘We willen in 2050 klimaatneutraal zijn. En met dit beleid zou de CO2-uitstoot in 2030 met 40 procent zijn teruggebracht. Dan ben je aardig op weg. Ik zou zeggen: ga aan de slag met deze doelstelling.’

De milieubeweging vindt het te mager. Wat vindt de industrie en de Nederlandse regering?

‘Brussel is ambitieuzer dan de Nederlandse regering! En de Nederlandse en Duitse industrie hadden ingezet op een iets minder ambitieus beleid. Dat snap ik wel, want op korte termijn krijgt de Europese industrie het moeilijker door strenge klimaatregels. Die regels verhogen de energiekosten.’

Dan moeten ze energie besparen, maar daarover is geen afspraak gemaakt?

‘Daar ben ik niet rouwig om. Je kunt allerlei afspraken maken over energiebesparing, maar bepalend daarbij is de energieprijs. Als de energieprijs hoog is, gaan bedrijven vanzelf energie besparen. Nu de energieprijzen laag zijn, is er geen prikkel om te besparen. In landen als Nederland en Duitsland is een overcapaciteit aan energie, vanwege de crisis en grote investeringen in duurzame energie in Duitsland. Door die overcapaciteit staan er tien gascentrales stil in Nederland. Dan kun je van alles afspreken, maar als er geen prikkels zijn voor de energieverbruikers om te besparen, dan lukt het niet. Een stevige minimumprijs voor CO2-rechten is nodig, dan gaat de besparing vanzelf.’

U klinkt behoorlijk tevreden over dit klimaatbeleid.

‘Ja, dit beleid is prima, gelet op de politieke wind die er waait in Europa. Maar het plan moet nog door het Europees parlement. Vervolgens moeten de beleidsinstrumenten om het doel te bereiken nog worden ingevoerd. Er is nog veel te doen.’