Nieuws - 1 januari 1970

Discussietechnieken brengen waterspecialisten verder

Discussietechnieken brengen waterspecialisten verder


De 'open space technology' van Wageningen Proces Consultancy (WPC) heeft
volgens Kees de Zeeuw, directeur van Alterra-ILRI, de 9th International
Drainage Workshop tot een succes gemaakt.

De 'open space technology' van het WPC kreeg tijdens de workshop zijn
vuurdoop in een interculturele setting. ,,We hebben eigenlijk een
wetenschappelijk congres omgebouwd tot een actiecentrum'', omschrijft Henk
Smit van WPC de discussiemethode die de consultants gebruikten. In de vier
discussiegroepen konden de deelnemers aan de workshop eigen onderwerpen
inbrengen, in kleine groepjes discussiëren, om begeleidt door de
consultants van het WPC te komen tot een rapportage die plenair werd
gebracht. Volgens Smit en De Zeeuw werkte dit erg goed, omdat alle
deelnemers met elkaar praatten over hun eigen werkveld, en omdat ook de
spelers die internationaal wat betekenen, zoals de Wereldbank en de FAO,
aanwezig waren en deelnamen.
Volgens Smit en De Zeeuw reageerden de deelnemers in eerste instantie
sceptisch. Zo hadden mensen uit bijvoorbeeld Vietnam of Indonesië moeite
met de assertieve manier van discussiëren. ,,Aals je het niet interessant
vond, móest je weggaan, en iemand uit Vietnam doet dat niet zo makkelijk’’,
aldus Smit. Allengs werden ze enthousiast. Volgens De Zeeuw zijn tijdens de
discussies ook veel afspraken gemaakt tussen bijvoorbeeld de Wereldbank en
kennisinstellingen, maar ook tussen collega's bij een instelling, om
concrete plannen te ontwikkelen. Daarmee is volgens De Zeeuw de
drainagewereld echt in beweging gezet. Alterra-ILRI gaat nu de deelnemers
actief begeleiden bij het uitvoeren van de actieplannen. De
discussietechnieken van de Wageningse consultants zullen in 2004 ook
gebruikt worden voor een conferentie van de International Commission on
Irrigation & Drainage in Caïro. | M.W.