Nieuws - 1 januari 1970

Discussietechnieken brengen waterspecialisten verder

Discussietechnieken brengen waterspecialisten verder


De 'open space technology' van Wageningen Proces Consultancy (WPC) heeft
volgens Kees de Zeeuw, directeur van Alterra-ILRI, de 9th International
Drainage Workshop tot een succes gemaakt. De Zeeuw ziet de samenwerking als
een mooie 'spin-off' van de samenwerking tussen de waterspecialisten van
het ILRI met Alterra.
Prof. Johan Bouma, directeur wetenschap bij de kenniseenheidGroene Ruimte,
wist tijdens zijn afsluitende toespraak de vinger te leggen op het grootste
probleem van de drainagewereld. Drainage ligt onder de grond en is ook bij
beleidsmakers vaak onzichtbaar, hield hij het publiek in de Utrechtse
Jaarbeurs voor. ,,Botweg: als je als werkveld vijftig jaar bestaat en je
beseft je dat jouw boodschap niet doordringt tot degene die het voor het
zeggen hebben, dan heb je een serieus probleem en dat weet je'', aldus
Bouma.
De honderdvijftig wetenschappers konden in de Jaarbeurs kiezen voor vier
discussieonderwerpen: innovatie, de rol van drainage in integraal
waterbeheer, participatieve ontwikkeling en kennisontwikkeling. De negentig
papers die door de wetenschappers waren geproduceerd en de conclusies van
een vooraf gehouden discussie op het internet dienden als voer voor de
probleemstellingen in de discussies. Per groep werd gewerkt naar een
actieplan.
Er werden vijftien actieplannen geformuleerd. Uit de drainagewereld moeten
bijvoorbeeld 'ambassadeurs' aangesteld worden om drainage binnen het
integrale waterbeheer onder de aandacht te brengen. Er moet meer aandacht
komen voor nieuwe technieken als remote sensing en gis om bijvoorbeeld
drainagecapaciteit te meten. En er komt een internetwerkgroep om te werken
aan integratie van drainage in landinrichting en waterbeheer. Daarnaast
werden er eerste stappen gezet om vennootschappen op te zetten tussen
overheden, kennisinstellingen, financiers en probleemeigenaars.
De 'open space technology' van het WPC kreeg tijdens de workshop zijn
vuurdoop in een interculturele setting. ,,We hebben eigenlijk een
wetenschappelijk congres omgebouwd tot een actiecentrum'', omschrijft Henk
Smit van WPC de discussiemethode die de consultants gebruikten. In de vier
discussiegroepen konden de deelnemers aan de workshop eigen onderwerpen
inbrengen, in kleine groepjes discussiëren, om begeleidt door de
consultants van het WPC te komen tot een rapportage die plenair werd
gebracht. Volgens Smit en De Zeeuw werkte dit erg goed, omdat alle
deelnemers met elkaar praatten over hun eigen werkveld, en omdat ook de
spelers die internationaal wat betekenen, zoals de Wereldbank en de FAO,
aanwezig waren en deelnamen.
Volgens Smit en De Zeeuw reageerden de deelnemers in eerste instantie
sceptisch. Zo hadden mensen uit bijvoorbeeld Vietnam of Indonesië moeite
met de assertieve manier van discussiëren. ,,Aals je het niet interessant
vond, móest je weggaan, en iemand uit Vietnam doet dat niet zo makkelijk’’,
aldus Smit. Allengs werden ze enthousiast. Volgens De Zeeuw zijn tijdens de
discussies ook veel afspraken gemaakt tussen bijvoorbeeld de Wereldbank en
kennisinstellingen, maar ook tussen collega's bij een instelling, om
concrete plannen te ontwikkelen. Daarmee is volgens De Zeeuw de
drainagewereld echt in beweging gezet. Alterra-ILRI gaat nu de deelnemers
actief begeleiden bij het uitvoeren van de actieplannen. De
discussietechnieken van de Wageningse consultants zullen in 2004 ook
gebruikt worden voor een conferentie van de International Commission on
Irrigation & Drainage in Caïro. | M.W.