Nieuws - 25 juni 2012

Directie VHL wil bij Wageningen UR blijven

Directie en managementteam van Van Hall Larenstein wil deel blijven uitmaken van Wageningen UR. Wel vinden ze dat het college van bestuur onvoldoende toezeggingen heeft gedaan om het uitvoeringsplan van de directie succesvol te maken.

Directie en MT reageren daarmee op de medewerkerspeiling, afgelopen week in Zwolle, waarin 51 procent van de medewerkers onderdeel wilde blijven van Wageningen UR en 46 procent wilde ontvlechten.
‘Op basis van de kwalitatieve resultaten van de stemming en de geluiden die wij hebben opgehaald in de organisatie, concluderen wij dat de meeste nee-stemmers toch ook voor samenwerking met Wageningen UR zijn en dat ze zich kunnen vinden in het uitwerkingsplan', schrijven directie en managementteam op het intranet van VHL. ‘Wij concluderen echter ook dat voor veel nee-stemmers zowel de brief van het CvB als de reactie van het CvB op 20 juni de doorslag hebben gegeven in hun negatieve keuze. Als directie en MT zijn wij er van overtuigd dat wij ons uitwerkingsplan kunnen realiseren met de gehele organisatie, mits het CvB alsnog tegemoet komt aan de gestelde voorwaarden.'
Het management van VHL heeft het college van bestuur vandaag geadviseerd. Die neemt het advies in beraad en komt deze week met een besluit, zegt woordvoerder Simon Vink.