Nieuws - 12 januari 2016

Directie Imares moet vertrouwen winnen

tekst:
Albert Sikkema

Gisteren presenteerden de nieuwe themateams zich bij Imares, als uitwerking van de reorganisatie bij het instituut. De directie moet na de reorganisatie nog veel vertrouwen winnen bij de medewerkers, blijkt uit de reactie van de OR.

<foto: Bert Brinkman>

De sfeer op het mariene onderzoekinstituut, met vestigingen in Den Helder, IJmuiden en Yerseke, is niet geweldig op dit moment, vertelt Bert Brinkman van de ondernemingsraad. Drie kwesties die tegelijkertijd spelen, drukken de stemming. Ten eerste de reorganisatie, waarbij 17 arbeidsplaatsen worden weggesneden vanwege afnemende opdrachten. ‘Die reorganisatie zagen we aankomen, want de resultaten in 2015 waren nog steeds niet goed.’

Ten tweede de verhuizing van Imares Texel naar Den Helder. ‘We zitten in een prachtig nieuw gebouw....op de verkeerde plek’, zegt een medewerker van Imares die net is verkast van Texel naar Den Helder. En ten derde de focus op Den Helder door de directie, waardoor de medewerkers in IJmuiden vrezen dat hun vestiging op termijn gaat sluiten. ‘Veel medewerkers in IJmuiden wonen in Haarlem of Amsterdam, die willen niet verhuizen naar Den Helder’, verklaart Brinkman. ‘Bovendien willen ze graag dat alle visserijonderzoek in IJmuiden blijft, terwijl de directie het visserijonderzoek wil spreiden over IJmuiden en Den Helder.’

In zijn schriftelijke advies aan de directie schrijft de OR dat het vertrouwen in de directie momenteel minimaal is bij de medewerkers. Dat komt vooral door de ‘geringe zichtbaarheid, de grote afstand tot de werkvloer en de gebrekkige communicatie’. De directie moet beter uitleggen hoe de besluitvorming tot stand komt en de zorgen en vragen van het personeel serieuzer nemen, aldus de OR.

Belangrijk onderdeel van de reorganisatie is dat de zes onderzoeksafdelingen verdwijnen en plaatsmaken voor pakweg twintig themagroepen die flexibel met elkaar moeten samenwerken. De OR heeft zijn twijfels over die cultuuromslag. Brinkman ‘De afdelingshoofden verdwijnen en daarmee verdwijnt het aanspreekpunt als je even iets wilt overleggen. Die ruggenspraak is belangrijk. Straks is er alleen nog het MT-team. We hebben voorgesteld: op elke vestiging moet een MT-lid zitten, maar dat gaat niet door – jammer.’

Ook heeft de OR zijn vraagtekens of de benodigde samenwerking tussen de Imares-onderzoekers per sé verbetert door het opheffen van de afdelingen. ‘Alle onderzoekers hebben hun eigen kenniskring. Als je dan iemand nodig hebt uit een andere kenniskring, die je niet kent, hoe vind je die dan? Vroeger kon je de vijf afdelingshoofden bellen voor advies, nu heb je zo’n twintig themateamtrekkers. Het wordt er niet eenvoudiger op om nieuwe samenwerking te creëren.’ Bovendien, zegt Brinkman, wil je niet met twee teams bij dezelfde opdrachtgever acquisitie doen. Ook dat vergt nu meer afstemming. ‘De manager die het onderzoek moet integreren, krijgt een zware taak.’

Naast presentatie van de themateams had de dag ook als doel om elkaar beter te leren kennen. Brinkman: ‘Na afloop kunnen we concluderen dat de organisatie van de themateams inderdaad nog veel werk vergt, maar ook dat de stemming tussen de medewerkers onderling best goed is.’