Nieuws - 1 januari 1970

Directie DLOinstituut Groen benoemd

Directie DLOinstituut Groen benoemd

Directie DLOinstituut Groen benoemd

Dr Andro van der Zande, directeur van het DLO-Staring Centrum, is benoemd tot algemeen directeur van het DLO-instituut Groen, het komende fusieproduct van het Staring Centrum en het Instituut voor Bos- en Natuurbeheer (IBN-DLO). Prof. dr Herman Eijsackers wordt directeur onderzoek en drs Wallie Hoogendoorn-Beks directeur management. Het directieteam moet de integratie van beide instituten afronden en zal daarna, naar verwachting vanaf 1 januari 2000, het instituut Groen gaan leiden. Drs Ebbe Rost van Tonningen is tot eind september 1999 interim-directeur van het IBN en wordt daarna opgevolgd door Van der Zande

Eijsackers is nu hoofd van het Laboratorium voor Ecotoxicologie bij het RIVM. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Natuurbeheer in relatie tot algemene milieukwaliteit aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij begon zijn loopbaan bij het voormalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer (RIN) in Arnhem, dat later is opgegaan in het IBN-DLO. Na het RIN werd hij programmadirecteur van het speerpuntprogramma bodemonderzoek, gehuisvest bij de LUW. Eijsackers en Van der Zande kennen elkaar al lang; ze studeerden samen in Leiden. Eijsackers stelt zich ten doel het glazen gangetje tussen IBN en Staring Centrum enorm te verbreden. Er moet meer wisselwerking komen tussen abiotisch en biotisch onderzoek. Hij begint half november in Wageningen, maar is voor de zomer al betrokken bij het overleg

Hoogendoorn-Beks is nu hoofd beleid en strategie van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV. IBN en Staring Centrum kent ze doordat DLG een belangrijke opdrachtgever voor hen is. Zij begint 1 juni in Wageningen

De naam Groen voor het instituut voor onderzoek naar groene ruimte is nog voorlopig. Er is een prijsvraag uitgeschreven voor een definitieve naam. M.Hg