Nieuws - 18 januari 2007

Directeur Life Sciences vertrekt

Jan Steenmeijer, directeur Life Sciences bij hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) in Leeuwarden, vertrekt op 1 maart naar de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL).

Steenmeijer wordt daar directeur van het instituut Techniek, dat tweeduizend studenten heeft. Hij houdt bemoeienis met VHL Leeuwarden, want beide hogescholen werken samen in het cluster Life Sciences. De overstap houdt verband met het feit dat NHL een groter instituut is met meer studenten.
Steenmeijer is bij VHL Leeuwarden de vormgever van de gezamenlijke cluster Life Sciences, met vijf technologische opleidingen. Door de nauwe onderlinge samenwerking kunnen studenten ook in een laat stadium nog overstappen naar een andere opleiding binnen de cluster.
Bij zijn aantreden, vierenhalf jaar geleden, stond de instroom bij de technologische opleidingen van VHL in Friesland nog op een laag pitje. Met het onorthodoxe samenwerkingsverband tussen de Leeuwarder hbo’s en meer invloed van het bedrijfsleven op het onderwijsprogramma, heeft Steenmeijer de studentenaantallen aanzienlijk weten te verhogen.