Nieuws - 23 mei 2002

Directeur: ILRI en Alterra samen in ontwikkelingswerk

Directeur: ILRI en Alterra samen in ontwikkelingswerk

De nieuwe ILRI-directeur Kees de Zeeuw wil samen met Alterra sterk gaan inzetten op ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Nu het instituut voor land- en waterbeheer ILRI deel uitmaakt van Alterra, ziet De Zeeuw grote kansen voor beide instituten om nieuwe internationale markten aan te boren.

De Zeeuw, voormalig hoofd van de afdeling Ecologie en Ruimte van Alterra, ziet heel wat uitdagingen in zijn nieuwe functie. "Het ILRI is van oudsher op ontwikkelingssamenwerking gericht. Door nauwe samenwerking tussen ILRI en Alterra kan Wageningen UR op dit gebied de activiteiten gaan uitbreiden.

Er zijn al ingangen voor financiering, zegt De Zeeuw: het ILRI doet al tientallen jaren projecten op het gebied van waterbeheer binnen ontwikkelingssamenwerking voor onder andere de Wereldbank en de Verenigde Naties. "Deze financiers zijn voor het ILRI al belangrijker geworden omdat de vaste financiering door het ministerie van LNV langzaam wordt verminderd, vanwege het feit dat we nu in DLO-verband opereren."

Willen Alterra en ILRI internationaal beter hun mannetje staan, dan zullen de instituten goed gebruik moeten maken van elkaars expertise, denkt De Zeeuw. "Het ILRI heeft veel kennis over drainage en irrigatie en institutional building. Dit moeten we zien te integreren met de kennis van Alterra van bijvoorbeeld geo-informatie, ruimtelijke planning en ecologie. Het ILRI heeft veel ervaring met het geven van onderwijs aan professionals. Alterra niet. De vaardigheden om cursussen te geven van het ILRI kunnen we gaan gebruiken bij Alterra. Het zal dan niet alleen gaan om drainage, we kunnen ook met cursussen de markt op die meer op het gebied liggen van Alterra." | H.B.