Nieuws - 1 januari 1970

Dioxine

Dioxine


In de Duitse deelstaat Thuringen is in december 2002 tijdens een
routinebemonstering dioxine gevonden in broodmeel. Nu blijkt dat honderd
ton broodmeel in vier Nederlandse bedrijven, drie mengvoederbedrijven en
een veehouderij die zelf mengvoer produceert, is gebruikt als grondstof
voor veevoer. Het grootste deel van het broodmeel is verwerkt in veevoer of
reeds gevoerd aan het vee. Zo'n honderdvijftig vleesvee-, en
pluimveebedrijven zijn als gevolg hiervan door het ministerie van LNV op
slot gezet. Zowel het voer als de dieren op de bedrijven zullen getest
worden op dioxine. De Voedsel en Waren Autoriteit heeft een risicoanalyse
laten uitvoeren door het RIVM en het RIKILT, waaruit blijk dat er geen
gevaar is voor de volksgezondheid.
Dioxine is ondertussen bij het algemene publiek een berucht begrip
geworden, dat telkens in verband staat met veevoer, en uiteindelijk met het
vlees dat in de supermarkt ligt. Het is een verzamelnaam voor twee groepen
verwante stoffen, namelijk polychloordibenzodioxines en
polychloordibenzofuranen, waarvan sommige tot de giftigste stoffen ter
wereld horen, en het ontstaat bij de verbranding van chemisch en
huishoudelijk afval. Dat was ook bij het broodmeel het geval. Hoe kan het
telkens weer gebeuren dat het veevoer vervuild wordt met die stof?

Prof. Seerd Tamminga, hoogleraar Diervoeding:

,,Ik weet ook alleen maar wat ik op de radio heb gehoord. Er is ergens een
vuurtje gestookt, daarbij ontstond dioxine, en de rook is in het bakmeel
terechtgekomen. Het is een incident. Het is altijd een incident, maar het
vervelende is wel dat er telkens weer incidenten ontstaan. Wat ook vreemd
is, is dat het een tijd duurde voordat duidelijk werd dat er dioxine in het
broodmeel zat.
We werken in Nederland met gecertificeerde bedrijven, dat geldt voor zowel
de mengvoederbedrijven als de toeleveringsbedrijven. Dan kunnen er twee
dingen gebeuren. Of de certificering is niet terecht. Dat betekent dat het
bedrijf niet volgens de regels werkt. Dan wordt de certificering
ingetrokken. Een tweede mogelijkheid is dat men binnen het bedrijf niet
heeft doorgehad dat men met vervuild bakmeel te maken had.
Ik heb geen reden aan te nemen dat het moedwil was. Je weet als
gecertificeerd bedrijf dat je gecontroleerd wordt, daarmee hou je rekening.
Maar het blijft mensenwerk. Het succes van een keten als die van het
diervoer is altijd afhankelijk van de zwakste keten. En overal worden
fouten gemaakt.
Het enige wat je kunt doen is bij de producent erop aandringen nog
serieuzer met de grondstoffen om te gaan. Als er maar een klein beetje
twijfel is over vervuiling of wat dan ook, moet er direct worden
ingegrepen.'' |
M.W.