Nieuws - 18 april 2002

Dijkhuizen ziet niets in wetenschapsbelasting

Dijkhuizen ziet niets in wetenschapsbelasting

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen ziet niets in de wetenschapsbelasting die VSNU-voorzitter Ed d'Hondt wil invoeren. "Ik ben er niet voor om op die manier extra geld af te dwingen."

D'Hondt ontvouwde zijn plan op de jaarconferentie van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) in de Haagse Ridderzaal. Volgens de voorman van de universiteiten is een 'wetenschapstaks' waarbij het bedrijfsleven moet meebetalen aan fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, de enige manier om de afspraken te realiseren die zijn gemaakt op de Europese top, vorige maand in Barcelona. Nederland zegde daar toe in 2010 drie procent van het bruto binnenlands product aan wetenschappelijk onderzoek uit te zullen geven, maar daarvan moet tweederde door de private sector worden opgebracht.

Volgens D'Hondt is zachte dwang de enige manier om bedrijven de beurs te laten trekken. Door de verdere verlaging van de omzetbelasting die het kabinet heeft aangekondigd gedeeltelijk te gebruiken als 'wetenschapsbelasting' kan het budget voor universitair onderzoek worden vergroot, denkt hij.

Bestuursvoorzitter Dijkhuizen ziet niets in het plan van D'Hondt. "Dit is niet de lijn waarlangs wij willen werken. Ik ben ervan overtuigd dat het bedrijfsleven graag wil betalen voor goed onderzoek. Het is aan de universiteiten om die aantrekkingskracht te benutten. Maar dwangmaatregelen zie ik niet zitten." Dijkhuizen vindt wel dat de overheid meer geld zou mogen uittrekken voor onderzoek. "Er zijn natuurlijk altijd meer plannen dan er geld is. Maar daarbij vind ik wel dat de universiteiten het geld moeten verdienen door goede plannen in te leveren. De verdeling van het geld voor de genomics is een goed voorbeeld van hoe het moet. Alleen als je een goed plan hebt, zoals de plantwetenschappers, kun je financiering krijgen. Dat is een goede manier, zo krijg je draagvlak. Mensen blijven niet betalen als er geen prestatie tegenover staat."

Dijkhuizen is niet de enige met kritiek op de wetenschapstaks. Al tien minuten na de oproep van D'Hondt werd duidelijk dat de universiteiten nergens op hoeven te rekenen. "Het volgende regeerakkoord zal niet veel geld opleveren voor het hoger onderwijs", blikte (inmiddels demissionair) minister Hermans vooruit naar de formatie. | HOP/K.V.