Nieuws - 5 januari 2011

Dijkhuizen wint aan invloed

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen wint aan invloed in agrarisch Nederland. Hij stijgt van plaats 16 naar 13 in de AgriTop 50 die het Agrarisch Dagblad jaarlijks publiceert.

Dijkhuizen dankt de hoge klassering aan zijn lobby afgelopen zomer rond de Tweede Kamerverkiezingen. Hij zette zich in om de positie van de landbouwkennisinfrastructuur en het ministerie van LNV te versterken. Dat deed hij met een groepje invloedrijke bestuurders uit de agro-industrie. Ze konden niet voorkomen dat het ministerie van LNV fuseerde met dat van Economische Zaken, maar de agribusiness wordt nu wel herhaaldelijk als innovatiespeerpunt benoemd door minister Maxime Verhagen en staatssecretaris Henk Bleker. Die staan overigens ook in de AgriTop 50, net onder Dijkhuizen, op plaats 14 en 15.
 
Stil en beminnelijk
De Wageningse bestuursvoorzitter wordt omschreven als een stille en beminnelijke machtsfactor in de agrarische wereld. Zijn invloed is mede te danken aan de vele nevenfuncties, die hij nu op verzoek van de Raad van Toezicht moet verminderen. Dijkhuizen is onder andere commissaris bij zuivelbedrijf Refresco en Incotec (coating van zaden), adviseur bij fokkerijorganisatie Hendrix Genetics, bestuurslid van het InnovatieNetwerk, adviseur van de SNS bank en voedingsbedrijf Struik, bestuurslid van Food Valley en wetenschappelijk adviseur van de Waddenacademie.
 
Bovenaan de AgriTop 50 staat Albert Jan Maat, voorzitter van landbouworganisatie LTO Nederland. Op de tweede plaats staat voormalig LNV-minister Cees Veerman.