Nieuws - 4 januari 2011

Dijkhuizen wil Innovation Award

Wageningen UR wil jaarlijks een Innovation Award uitreiken voor wetenschappelijk onderzoek dat het meest waardevol is in de praktijk. Dat kondigde bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen gisteren aan in zijn nieuwjaarsrede in het Forum.

De innovatieprijs is bedoeld om te laten zien dat Wagenings onderzoek relevant en zinvol is. Dat is nodig, meent Dijkhuizen, aangezien wetenschap en hoger onderwijs financieel een moeilijke tijd tegemoet gaan. Op het gebied van onderwijs zal de korting op de langstudeerders zich laten voelen, terwijl het wetenschappelijk onderzoek wordt getroffen door de beslissing van het kabinet om de aardgasopbrengsten (FES) niet langer te gebruiken om onderzoek aan te jagen.  'Voor Wageningen betekent dit alles dat we hard moeten nadenken over nieuwe geldbronnen', aldus Dijkhuizen.
2-0
De bestuursvoorzitter is optimistisch over de mogelijkheden daarvan. 'De DLO instituten zijn hierin de afgelopen jaren immers ook succesvol geweest.' Bovendien wijst hij op de vele grants en subsidies die afgelopen jaar werden binnengehaald, waardoor Wageningen UR er financieel goed voorstaat. Ook over de relatie met het nieuwe ministerie is hij positief. 'We worden voortdurend geroemd als voorbeeld van hoe het moet. Het was afwachten hoe de afschaffing van het ministerie van Landbouw zou uitpakken, maar inmiddels constateer ik dat we met 2-0 voor staan.'
Teveel internationalisering
Andere speerpunten voor het beleid in het komend jaar zijn onder meer het ontwikkelen van de campus en het moderniseren van de medezeggenschap. Opmerkelijk is dat Wageningen UR als eerste universiteit tegen de grenzen van internationalisering oploopt. Het susbsidiequotum van buitenlandse studenten buiten de EU is dit jaar gehaald. Volgens Dijkhuizen moet er daarom kritisch nagedacht worden over welke buitenlandse studenten we in de toekomst willen, en welke niet.