Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen voetbalde voor SSR-W

Dijkhuizen voetbalde voor SSR-W

Dijkhuizen voetbalde voor SSR-W


Studentenvereniging SSR-W vierde op 8 februari dat ze dertig jaar in haar
sociëteit ‘Sela’ aan de Generaal Foulkesweg in Wageningen huist. Onder de
reünisten bevond zich ook oud-lid en voorzitter van de raad van bestuur
prof. Aalt Dijkhuizen.
Zijn voornaamste verenigingsactiviteit was voetballen.

Dijkhuizen kwam naar de viering om de circa tweehonderd aanwezige oud-leden
toe te spreken over drie decennia universiteit. ,,Als ik niet als spreker
was gevraagd, was ik hier waarschijnlijk niet geweest’’, bekende hij. ,,Ik
houd niet zo van reünies. Ik kijk liever naar de toekomst.’’
Dijkuizen werd in 1972 lid van SSR-W, toen hij Agrarische economie kwam
studeren. De keuze voor een lidmaatschap van SSR-W was een logische voor
hem: ,,In die tijd werd iedereen lid van een studentenvereniging. Ik heb
van huis uit een christelijke achtergrond en werd daarom lid van deze
vereniging.’’ Over zijn tijd bij SSR-W valt volgens hem niet veel te
vertellen: zijn wilde haren zou hij de jaren ervoor al zijn kwijtgeraakt,
toen hij in Dronten op de hogere landbouwschool zat. ,,Ik was al drie jaar
het huis uit, terwijl anderen net ontdekten hoe het was om niet meer thuis
te wonen’’, grijnsde hij. Hij woonde achtereenvolgens op de Lawickse Allee,
op de Bornsesteeg en in de Nude. ,,Ik was één van de eerste bewoners van de
Bornsesteegflat. Asserpark en Hoevestein waren al eerder opgeleverd.’’
De bestuursvoorzitter deed vijf jaar over zijn studie. ,,Ik moest gewoon
het hele economieprogramma van voren af aan doen, ook al had ik eerder op
een hogere landbouwopleiding gezeten. De paar vrijstellingen die ik kreeg
heb ik echt moeten bevechten.’’
Hoewel hij niet erg koningsgezind is zat hij in het dispuut H.M.I.D.H.D. De
Toebacksuyghers’ dat ieder jaar het oranjebal organiseerde. ,,Op
vergaderingen hoorde je een lange stenen pijp te roken, maar meestal waren
ze kapot. Verder moet je je niet zoveel voorstellen van een dispuut. Het
hoofddoel is toch met veel bombarie naar buiten treden. Leuk was ook de
jaarlijkse wedstrijd lullepotten, waarbij het erom ging wie het beste
onzinverhaal op kon hangen.’’ Zijn voornaamste bezigheid op SSR-W was
voetballen in een van de drie teams van de vereniging bij de Wageningse
voetbalvereniging SKV.
Dijkhuizen werd lid van SSR-W toen de vereniging in een noodlocatie
gehuisvest was omdat sociëteit ‘Huize Torck’ in vlammen was opgegaan. In
1973 betrok SSR-W het huidige pand ‘Sela’. Dijkhuizen herinnert zich dat
het nieuwe pand door een aantal leden werd opgeknapt. Zelf heeft hij aan
die verbouwing niets bijgedragen: ,,Ik heb minder dan twee linkerhanden.’’
|
Y.d.H.