Nieuws - 12 april 2007

Dijkhuizen toch niet de beste

Aalt Dijkhuizen is niet langer lijstaanvoerder van de economen top-20 van het tijdschrift Economische en Statistische Berichten. Het blad had een rekenfout gemaakt. Dijkhuizen staat in een gerectificeerd overzicht op plaats twee.

In de lijst die het blad in december publiceerde stond Dijkhuizen bovenaan. ESB berekende voor de lijst de zogenaamde h-waarde van de belangrijkste Nederlandse economen. Iemand met een h-waarde van tien, heeft tien publicaties geschreven die tien keer of meer zijn geciteerd. De h-waarde van Dijkhuizen is na herberekening bijgesteld van 21 naar 18. Lijstaanvoerder is nu prof. Peter Wakker, econometrist in Rotterdam en Maastricht.