Nieuws - 10 januari 2008

Dijkhuizen tekent het manifest van Doekle

Tussen de circa zestig handtekeningen op het manifest Benoemen en bouwen – oftewel de anti-intolerantielijst van Doekle Terpstra – staat sinds kort ook de krabbel van de Wageningse bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen. De ondertekenaars willen de problemen met vreemdelingen – en met moslims in het bijzonder - niet ontkennen, maar benoemen en aanpakken. Dijkhuizen geeft uitleg.

Terpstra’s lijst staat niet open voor Jan en alleman. Hoe kwam u erop terecht?
‘Ik ben niet zo iemand dit dit soort zaken actief opzoekt. Ik ben hiervoor benaderd, en wel door Doekle Terpstra zelf.’

U neemt politieke stelling in. Op persoonlijke titel of namens Wageningen UR?
‘Ik neem geen politieke stelling in, integendeel. Het gaat hier juist om een maatschappelijke actie, vanuit personen en organisaties.’

Waarom ondersteunt u de oproep van Terpstra?
‘Ik vind het een goed en belangrijk initiatief. Het gaat over een onderwerp waar we met elkaar diepgaander over moeten nadenken en communiceren dan via vluchtige politieke statements en oneliners. Ik vind dit bij uitstek een onderwerp dat ons als Wageningen UR aangaat, met zoveel buitenlandse studenten. Wij laten zien dat het prima mogelijk is om met elkaar in goede harmonie te leven en te werken, ongeacht afkomst, geloof of nationaliteit.’

De oproep leverde na verschijning in dagblad Trouw en op de website www.benoemenenbouwen.nl naast positieve ook veel heftige negatieve reacties op. Wat vindt u daarvan?
‘Sommigen vinden het manifest een open deur, maar de eerste felle reacties op de website tonen aan dat dat kennelijk niet zo door iedereen gevoeld wordt, en dat de oproep dus wel degelijk een bijdrage kan leveren.’

Hoe waren de reacties binnen Wageningen UR?
‘Ik heb dit vooraf afgestemd met de voorzitter van onze raad van toezicht, en die steunde ondertekening van harte. Verder heb ik mijn medeleden van de raad van bestuur en de leden van de concernraad vooraf geïnformeerd. Ook van hen kreeg ik niet anders dan positieve reacties.’