Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen: onderzoekers geven te snel hun mening

Dijkhuizen: onderzoekers geven te snel hun mening

Dijkhuizen: onderzoekers geven te snel hun mening


Onderzoekers die zich uitspreken in de media moeten zich er beter van
vergewissen dat zij voldoende deskundig zijn, vindt bestuursvoorzitter Aalt
Dijkhuizen. ,,Het gebeurt te vaak dat er een journalist belt en iemand te
gemakkelijk zijn of haar vakgebied te buiten gaat. Dat doet niemand goed:
de betrokkene niet en de organisatie niet, en het onderwerp zelf ook
niet.’’
Dijkhuizen reageert op uitspraken van Vivre-coördinator George Beers die
vorige week in Wb zei dat onderzoekers de belangen van de organisatie niet
mogen schaden met hun bijdrage aan het maatschappelijk debat. Dijkhuizen
stelt dat hij deelname aan het maatschappelijk debat erg belangrijk vindt,
en dat dat de reden is dat Vivre er een speciaal project aan wijdt. Hij
vindt echter ook dat onderzoekers zich niet te snel in het debat moeten
mengen. Om meer impact te hebben moeten zij bij belangrijke
maatschappelijke discussies eerst op zoek naar punten waarover
wetenschappelijke consensus is. De bestuursvoorzitter noemt het rapport
over de toekomst van de pluimveehouderij als goed voorbeeld. Punten
waarover geen consensus is kunnen wat hem betreft daarna in het openbaar
worden bediscussieerd, maar onderzoekers moeten zich daarbij er wel van
vergewissen dat zij daarvoor over de noodzakelijke deskundigheid
beschikken. ,, Om een echte partij te zijn in het maatschappelijk debat is
autoriteit en het hebben van gezag belangrijk. Dat verkrijg je alleen door
het leveren van kwaliteit: weten waar je het over hebt.’’
Dijkhuizen vindt dr Pieter Vereijken een voorbeeld van een onderzoeker die
zonder voldoende inhoudelijke kennis het debat is aangegaan. De onderzoeker
van Plant Research International voorspelde deze zomer dat de Nederlandse
boer zal uitsterven en trok daarmee veel mediabelangstelling. ,,Ik heb twee
analyses gelezen over het verhaal van Vereijken. Eén van Rudy Rabbinge,
toch niet de eerste de beste, die in het Financieele Dagblad geen spaan
heel liet van de methode van Vereijken. En een van George Beers die zegt
dat de economische analyse geen enkele steun vindt onder economen. Alle
reden dus voor de heer Vereijken om bij zichzelf te rade te gaan of hij
voor dit onderwerp wel over de juiste kennis beschikt. Nu heeft hij
zichzelf en de organisatie geen goed gedaan, en de ‘buitenwereld’
evenmin.’’
Dijkhuizen vindt niet dat per se dwarse denkers nodig zijn om het debat aan
te wakkeren. ,,In het Wb van vorige week las ik de term ‘dwarsdenker’. Maar
dat een standpunt dwars is, geeft natuurlijk geen enkele garantie over de
inhoudelijke kwaliteit. Wij zijn geen belangenvertegenwoordiger of
politieke partij, maar een kennisinstelling, en ook nog een
kennisinstelling die een topniveau nastreeft. Dan mogen we toch verwachten
dat we bij het aangaan van een debat, kennis van niveau weten in te
brengen.’’ | K.V.

Zie ook pagina 10: Het Debat