Nieuws - 29 oktober 2012

Dijkhuizen nog steeds best betaalde onderwijsbestuurder

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkuizen verdiende vorig jaar opnieuw het meest, op de voet gevolgd door René Smit van de VU en de overige Wageningse bestuurders.

rvb.jpg
Dat blijkt uit de jaarlijkse grootverdienerslijst van het Onderwijsblad, het tijdschrift van de Algemene Onderwijsbond. Het salaris van Wageningenvoorzitter Dijkhuizen is weliswaar bevroren, maar toch nam hij in 2011, inclusief bonussen en toelagen, 346.495 euro mee naar huis. Ruim boven de 223 duizend euro die in 2011 als bezoldigingsmaximum voor universiteitsbestuurders gold. Zijn collega-bestuurders Kropff en Breukink staan voor 273.511 en 260.808 euro in de lijst.
Nummer twee van de universitaire veelverdieners is collegevoorzitter René Smit van de Vrije Universiteit (291.900 euro), maar daar komt spoedig verandering in. Zijn salaris wordt in twee jaarlijkse stappen verlaagd. Het contract van VU rector magnificus Lex Bouter, in 2011 goed voor 252.300 euro, loopt in 2014 af en kan pas dan worden aangepast.
De nieuwe Wet normering topinkomens zal van kracht worden als de Eerste Kamer er dinsdag mee instemt. De Algemene Onderwijsbond is echter bang dat de salarissen niet één-twee-drie verlaagd zullen worden: "Lopende contracten worden namelijk nog vier jaar gerespecteerd en daarna volgt nog eens een overgangsperiode van drie jaar."
Maar sinds enkele jaren kan het ministerie "ondoelmatige" bestedingen van onderwijsinstellingen al wel terugvorderen. Daar vallen ook te hoge salarissen en vergoedingen van nieuwe en opnieuw benoemde bestuurders onder. De AOb erkent dat een aantal salarissen onder die druk verlaagd is of gaat worden. Bestuurders en raden van toezicht die daar niet gevoelig voor zijn, hebben echter een flinke overgangsperiode.
De Raad van Toezicht van Wageningen UR wil niet tornen aan gemaakte afspraken. Wel heeft ze de bonussen verlaagd bij de herbenoemingen van de drie bestuurders in 2010. Ook heeft de toezichthouder laten weten dat voor nieuw te benoemen bestuurders de Balkenende-norm zal gelden.
Dijkhuizen vindt overigens dat hij niet thuis hoort in de lijst van topverdieners in het hoger onderwijs, omdat hij voor drie organisaties - waaronder het marktgerichte DLO - werkt.