Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen: ‘minder consultants en vergaderingen’

Vooral de instituten gaan een zwaar jaar tegemoet. Bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen wil daarom minder dure consultants en vergaderingen, en meer opdrachten uit Brussel en het bedrijfsleven. Dat zei Dijkhuizen in zijn nieuwjaarsrede voor de medewerkers van het bestuurscentrum. ,,Het gaat geen gemakkelijk jaar worden. Maar dat zijn we inmiddels wel gewend. Het is lang geleden dat we wel een een makkelijk jaar hadden.’’

De bestuursvoorzitter maakt zich vooral zorgen over de positie van de instituten. ,,De overheid trekt zich sneller terug dan ons lief is. De omzet die daardoor verloren gaat is op dit moment moeilijk te compenseren.’’ Om de problemen het hoofd te bieden wil Dijkhuizen kosten besparen op de inkoop en de inzet van consultants. ,,Consultants zijn niet goedkoop. Wij moeten eerst onze eigen mensen aan het werk houden.’’ Verder wil Dijkhuizen de bestuurlijke structuur van Wageningen UR vereenvoudigen zodat er minder vergaderingen nodig zijn. ,,En ga nou niet vergaderen om te kijken of er minder vergaderd kan worden, doe het gewoon.’’
Aan de inkomstenkant hoopt hij dat bundeling van de krachten van de kenniseenheden meer grote opdrachtgevers kan trekken. Samenwerking moet er ook voor zorgen dat meer geld uit Brussel wordt gehaald. Dijkhuizen wil grootschalige reorganisaties de komende jaren vermijden. Instituten in moeilijkheden krijgen tot 2006 de tijd om weer financieel gezond te worden. ,,We willen de plannen snel hebben, en snel aan de slag gaan. Maar de uitvoering kost tijd. We willen de mensen maximaal de kans geven om de organisatie aan te passen.’’ Dijkhuizen sloot reorganisaties niet uit. ,,Maar we zullen er alles aan doen het aantal zo klein mogelijk te houden.’’ | K.V.