Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen meest/minst* verdienende voorzitter

Dijkhuizen meest/minst* verdienende voorzitter

Dijkhuizen meest/minst* verdienende voorzitter


Bestuursvoorzitter dr Aalt Dijkhuizen werd eind oktober in het doorgaans
betrouwbare universiteitsblad Folia roemloos weggezet als de minst betaalde
Nederlandse universiteitsvoorzitter. Een onverdiende klassering, want de
Wageningse collegevoorzitter zou dankzij zijn 'bijbaan' als
collegevoorzitter van DLO de lijst eigenlijk moeten aanvoeren.

Het weekblad Folia van de Universiteit van Amsterdam plaatste Aalt
Dijkhuizen op de veertiende en laatste plaats op de salarishitlijst van
universiteitsvoorzitters. Met een geschat jaarsalaris van honderdduizend
euro sluit Dijkhuizen het rijtje dat met 195.000 euro wordt aangevoerd door
drs Jan Veldhuis, voorzitter van het college van bestuur van de
Universiteit Utrecht. Het bericht in Folia is gebaseerd op de jaarverslagen
van 2002, aangevuld met informatie van de persvoorlichters van de betrokken
universiteiten.
In het geval van Dijkhuizen heeft de journaliste uitsluitend gebruik kunnen
maken van de kostenopgave in het jaarverslag. Bestuurswoordvoerder Simon
Vink bevestigt dat over salarissen alleen de informatie verstrekt wordt die
wettelijk verplicht is. Sinds 2001 zijn universiteiten slechts verplicht de
kosten in de jaarrekening te vermelden die de universiteit uitgeeft aan het
college van bestuur. Voor het overzicht in Folia zijn de collegekosten van
Wageningen Universiteit (driehonderdduizend euro) uit het jaarverslag,
gedeeld door het aantal collegeleden om een schatting te krijgen van het
salaris van de collegevoorzitter. Met honderdduizend euro, ruwweg gelijk
aan het maximale brutosalaris van een hoogleraar, eindigde Dijkhuizen zo
onder aan de hitlijst. Dit bevestigt volgens Vink nog maar weer eens dat de
universiteit relatief weinig uitgeeft aan overhead.
Hij erkent wel dat Dijkhuizen in 2002 tevens een salaris ontving als lid
van het college van bestuur van de Stichting DLO, de juridische eenheid
waar alle instituten en het praktijkonderzoek van Wageningen UR onder
vallen. In het financieel jaarverslag van DLO over 2002 wordt eveneens
driehonderdduizend euro opgevoerd als beloning voor het college van
bestuur. Volgens de rekenmethode van Folia wordt Dijkhuizen daarmee de
meest verdienende collegevoorzitter in Nederland (tweehonderdduizend euro),
nu op de voet gevolgd door de eerdergenoemde Utrechtse collegevoorzitter
Veldhuis en de voorzitter van de Open Universiteit Thijs Woltgens (181.000
euro). De nieuwe hekkensluiter is dan de Groningse collegevoorzitter prof.
Simon Kuipers met 122.000 euro.
Volgend jaar moet het duidelijk zijn welke collegevoorzitter het meeste
verdient. Minister Remkes van Binnenlandse zaken heeft onlangs in een brief
aan de Tweede Kamer aangegeven dat vanaf 2004 alle (semi-)publieke
instellingen jaarlijks een lijst moeten publiceren met de salarissen van
topfunctionarissen die meer verdienen dan een minister. Het salaris van een
minister bedraagt momenteel 122.561,38 euro. Zoals het zich nu laat aanzien
zullen volgend jaar dus alle universitaire bestuursvoorzitters met hun
billen bloot moeten. De Wageningse bestuurders zouden zich nog kunnen
verschuilen, aangezien de regels voor openbaarheid niet gelden voor het DLO-
deel van hun inkomen.
Een organisatie als TNO, die net als Wageningen UR ruim vijfduizend
medewerkers heeft, geeft aanzienlijk meer geld uit aan haar vierhoofdige
raad van bestuur, zo blijkt uit haar jaarverslag 2002. TNO betaalde de
leden (en ex-leden) van de raad in totaal 1,4 miljoen euro, terwijl de raad
voor een groot deel van dat jaar slechts uit drie leden bestond. In het
jaarverslag wordt hierbij wel aangetekend dat in verband met vertrek van
leden en het toetreden van nieuwe leden 'zich eenmalige kosten hebben
voorgedaan'. Met zeshonderdduizend euro is Wageningen UR dus de helft
goedkoper uit. |
G.v.M.
*doorhalen wat niet van toepassing is.