Nieuws - 13 september 2012

Dijkhuizen loopt voor de troepen uit

In Wageningen bestaan talloze ideeën over de wereldwijde voedselproductie. In het dagblad Trouw liet de Wageningse bestuursvoorzitter een van die visies horen. Was dat verstandig?

Dat Dijkhuizen lef heeft staat buiten kijf. De samenleving is tegen plofkippen en gruwt van megastallen, wat de eventuele voordelen ook mogen zijn. Hij wist daarom dat zijn pleidooi veel weerstand zou oproepen. Die weerstand kwam er, ook vanuit zijn eigen organisatie, maar hij heeft wel de discussie over intensieve landbouw opengebroken.
Dijkhuizen staat niet alleen. Ook emeritus-hoogleraar Rudy Rabbinge verkondigt al jaren dat intensieve landbouw productief en schoon is, zij het genuanceerder. Maar dankzij Dijkhuizens vasthoudendheid - hij mailde Trouw na een commentaar over de plofkip - is die boodschap nu breed opgepikt: van NOS journaal en RTL Nieuws tot Foodlog en De Boerderij.
De Wageningse bestuursvoorzitter heeft feitelijk ook een punt. Studies van het LEI en van veehouderij-hoogleraar Imke de Boer maken duidelijk dat de Nederlandse veeboer per kilogram vlees minder land en voer verbruikt en minder CO2 uitstoot dan een Braziliaanse of een biologische boer. Dat zijn de harde feiten. Maar Dijkhuizen gaat verder: hij stelt mondiale voedselproductie boven dierenwelzijn. Een waardeoordeel. Dat mag zijn persoonlijke opinie zijn, maar daarbij lijkt hij even vergeten dat hij het visitekaartje is van een organisatie waar heel veel mensen een andere mening zijn toegedaan.
Want juist binnen Wageningen UR werken heel wat onderzoekers aan een wereld met minder vlees en een verbetering van het dierenwelzijn. Velen herkennen zich dan ook niet in zijn visie en het beeld dat hij daarmee, bedoeld of onbedoeld, neerzet van Wageningen UR. Op dat punt had Dijkhuizen er beter aan gedaan te benadrukken dat onderzoek en discussie volop gaande zijn - onder meer binnen zijn eigen organisatie.
De vrijheid die Dijkhuizen zich toe-eigent is opmerkelijk. Wageningse hoogleraren die in 2010 een petitie tegen de intensieve veehouderij ondertekenden, kregen van hem het verwijt dat ze hun proftitel misbruikten: ze waren immers niet allemaal gespecialiseerd op het terrein van de veehouderij.  Dat schoenmaker-blijf-bij-je-leest-verwijt geldt kennelijk niet voor de bestuursvoorzitter zelf.