Nieuws - 2 juli 2015

Dijkhuizen kreeg 75 mille mee

tekst:
Albert Sikkema

De raad van toezicht van Wageningen UR heeft vorig jaar scheidend bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen een slotuitkering van 75 duizend euro gegeven. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond, die zich baseert op het jaarverslag 2014 van Wageningen UR.

Dijkhuizen stopte, na drie perioden als bestuursvoorzitter, op 1 maart 2014. Hij kreeg vorig jaar een ‘uitkering beëindiging dienstverband’ van 75.000 euro. Dat is het maximum dat een bestuurder volgens de Wet normering topinkomens (WNT) bij vertrek mag ontvangen. Voorzitter Job Cohen van de raad van toezicht vindt de uitkering passend ‘gezien het onmiddellijke vertrek per einddatum van de benoemingstermijn zonder verdere verplichtingen aan werkgeverszijde – noch financieel, noch anderszins – en de grote staat van dienst van de heer Dijkhuizen.’

Naast deze uitkering kreeg Dijkhuizen vorig jaar nog een salaris van 33 duizend euro, een prestatiebonus van 20 duizend euro, verlofuren ter waarde van 22 duizend euro en een eindejaarsuitkering / vakantiegeld van bijna 15 duizend euro, meldt de Algemene Onderwijsbond op haar website.

De Algemene Onderwijsbond publiceerde de afgelopen jaren lijsten met de best verdienende universiteitsbestuurders in Nederland. Steevast stond Dijkhuizen in die lijstjes bovenaan. Inmiddels zijn de inkomens van de meeste universiteitsbestuurders, waaronder die van Dijkhuizen’s opvolger Louise Fresco, teruggebracht tot onder de Balkenende-norm.