Nieuws - 6 oktober 2010

Dijkhuizen is tevreden met regeerakkoord

Bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen vindt fusie LNV en EZ niet slecht voor Wageningen. Maar hij heeft zorgen over het natuur- en klimaatbeleid.

4-presentatie-regeerakkoord.jpg


Het conceptregeerakkoord roemt de agrofoodsector. De Wageningse lobby heeft kennelijk effect gehad.
'Of dat aan de Wageningse lobby ligt, is niet meteen te zeggen en ook niet zo belangrijk. We hebben dat in breed verband aangepakt. Anders dan bijvoorbeeld de Rotterdamse haven, met één CEO en één jaarverslag, is ons domein namelijk versnipperd. Daardoor wordt de waarde ervan vaak moeilijker herkend. Samen met partijen als het Nederlands Agribusiness Forum en LTO-Nederland hebben we met een gezamenlijke boodschap de betrokken mensen benaderd. Daar ben ik tevreden over.'
Maar natuur en klimaat komen er slecht van af.
'Dat is een van de zaken waarover ik niet tevreden ben. De aankoop van gronden voor de ecologische hoofdstructuur worden minder, maar het is nog onduidelijk of dat ons in het onderzoek raakt. Het plan om boeren meer in te schakelen om natuur te beheren hoeft niet negatief uit te pakken, maar ook daarvan weten we nog niet wat de consequenties zijn voor onze kennisinstituten.
Hoe dan ook, natuur heeft in dit akkoord een lagere prioriteit gekregen. Dat geldt ook voor het klimaatonderzoek. Wageningen UR is bijvoorbeeld projectleider van Kennis voor Klimaat,een groot onderzoeksprogramma, van 100 miljoen euro waar verschillende universiteiten en instituten in participeren. De nieuwe regering wil "nog eens bekijken" of dat ook in de toekomst nodig is. Dit programma loopt over drie jaar af. Of er een vervolg komt, is nu onzeker.'
LNV en EZ gaan fuseren. In de subsidievijver moeten landbouw, natuur en voeding straks concurreren met andere technologieën.
'Op onderdelen zal er meer concurrentie zijn, maar ik zie ook voordelen. We zijn nu al heel succesvol in onderzoeksprogramma's van economische zaken, we staan daar hartstikke goed op de kaart. Ik ben vooral blij dat we bij een vakministerie blijven. Bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de gouden driehoek van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zich bewezen. Heel goed dus dat dat zo blijft.'
Wageningen hecht aan internationalisering. De PVV niet.
'De lijn van de PVV is inderdaad niet de lijn die de Wageningen UR-gemeenschap voor ogen heeft. Wij hebben een sterke internationale dimensie en dat is van grote rijkdom. Dat blijft zo en zal niemand ons kunnen afnemen. Ik ga er vanuit dat CDA en VVD, zij vormen immers de regering, helemaal voor die waarde gaan staan.'