Nieuws - 12 juni 2008

Dijkhuizen: geen censuur, ook niet bij Hemels

Medewerkers en studenten hoeven volgens bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen niet bang te zijn voor censuur in Resource. ‘Uit veel reacties blijkt dat er angst is dat er iets anders gaat gebeuren rondom de onafhankelijkheid. Dat is niet zo. De aanbesteding zal niet leiden tot een verdere inperking van de ruimte van de redactie.’

Volgens Dijkhuizen laten de regels in het bestek wellicht meer ruimte voor controle van de raad van bestuur op de berichtgeving, maar is hij niet van plan daar gebruik van te maken. In een redactiestatuut moet vastgelegd worden dat de raad van bestuur zich alleen wil bemoeien met de timing van organisatorische berichten. ‘Ik wil het zelf naar buiten brengen als we moeten reorganiseren. Mensen moeten dat niet uit de krant lezen. Maar als het besluit eenmaal is genomen staat het de redactie vrij om desnoods in drie themanummers aan te tonen hoe dom wij zijn geweest. Ik zou daar geen invloed op willen hebben. Omgaan met kritiek hoort bij onze positie’, aldus de bestuursvoorzitter.
Dijkhuizen besprak de toekomst van Resource onder meer met de medezeggenschapsraden. Die hebben hem laten weten dat ze er geen vertrouwen in hebben dat op basis van het bestek een journalistiek onafhankelijk blad gemaakt kan worden. De medezeggenschapsraden hebben in dat geval liever geen blad. Ook betwijfelen de raden of Hemels publishers, de uitgeverij die Resource waarschijnlijk in september gaat produceren, wel over de capaciteiten beschikt om een weekblad te maken over onderwijs en onderzoek.
‘Ik heb in die vergadering gevraagd wie de moeite heeft genomen om contact op te nemen met Hemels om te horen wat ze willen en kunnen’, zegt Dijkhuizen. ‘Niemand stak zijn vinger op. Dat vind ik niet passen bij een wetenschappelijke instelling. Ook als ik naar de reacties kijk denk ik wel eens, kijk nou, zo veel titels voor die naam, en dan zo’n emotioneel verhaal. Dat past toch niet bij een wetenschapper.’
In het bestek staan ook verschillende doelstellingen voor Resource die in strijd lijken met het uitgangspunt van een journalistiek medium. Zo moet het blad onder andere ‘bijdragen aan de realisatie van de strategische doelen van Wageningen’. Volgens Dijkhuizen wordt daarmee niet bedoeld dat het blad in de toekomst alleen maar lovende stukjes mag plaatsen over zijn plannen. ‘Je kan de strategie ook ondersteunen door hem kritisch ter discussie te stellen. Daar worden de plannen als het goed is alleen maar beter van.’