Nieuws - 20 mei 2010

Dijkhuizen dreigt Van Hall en Larenstein met ban

De raad van bestuur accepteert geen afwijzing van de fusie van Larenstein in Velp en Wageningen het Van Hall-Instituut in Leeuwarden. ‘Als de medezeggenschap tegen de fusie stemt, dan gaan we naar de geschillencommissie. Met een uiteengespatte organisatie gaan wij niet verder; als jullie niet willen fuseren, oké, maar dan willen wij ook niet meer.’

beton_-_magritte_-hvr.jpg
Dat hield bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuiizen zo'n zestig personeelsleden van Larenstein donderdagmiddag voor tijdens de strategietour van de raad van bestuur. Ondanks de gemeenschappelijke naam VHL, hikken de beide instellingen al een paar jaar aan tegen volledige eenwording. Een van de knelpunten daarbij is een aantal dubbele opleidingen. Tijdens de bijeenkomst kondigde VHL-topvrouw Ellen Marks aan dat de opleidingsdirecteuren van beide instellingen daarover inmiddels tot overeenstemming zijn gekomen. Daarmee nam ze de scepsis niet weg.
Bananen
Oudgediende Johan Meurs, oorspronkelijk afkomstig uit Boskoop en al sinds midden jaren tachtig betrokken bij fusies: ‘We zien nu steeds directeuren naar Zwolle vertrekken voor overleg. Daar werpen ze zandlichamen op zonder dat er ooit een weg wordt aangelegd. Er is geen beslissing te nemen. Zelfs over een datum voor een personeelsdag kunnen we het niet eens worden. Dat is voor iedereen frustrerend; we hebben niets bij elkaar te zoeken. We zijn niet eens appels en peren, meer pruimen en bananen.'
Bestaansrecht
In een lange monoloog wees Dijkhuizen op de noodzaak van fusie. Vanaf 1 september mag een college van bestuur formeel nog maar één hogeschool besturen. Een bestuurlijke fusie is dus absolute noodzaak. ‘Ontvlechting is geen optie. Verder gaan met twee kleine aparte instellingen, druist in tegen de tijdgeest van samenwerking en concentratie en brengt hun bestaansrecht ernstig in gevaar.'
Dat, maakte hij duidelijk, kost namelijk handenvol geld. Er is dan 15 man meer personeel nodig voor de ondersteunende diensten, aldus Dijkhuizen. Bij een fusie kunnen er juist de komende twee jaar 20 mensen weg. ‘Dat levert een bedrag op van minstens tweeëneenhalf miljoen euro per jaar, dat kan worden besteed aan het onderwijs. Wie niet wil fuseren, is dan misschien zijn emoties kwijt, maar hij heeft wel heeft heel wat uit te leggen aan studenten en hun ouders en aan de buitenwereld.'
Dronten
Medezeggenschapsvoorzitter Dennis de Jager bepleitte een ander model: twee eigenstandige hogescholen die nauw samenwerken met de universiteit. Daar wilde Dijkhuizen niet van horen. ‘De directie van VHL en het college van bestuur zetten alles op alles zetten om de fusie voor elkaar te krijgen, we gaan tot het uiterste. Gebeurt het toch niet, omdat de medezeggenschap ‘nee' zegt en de geschillencommissie het ons ook onmogelijk maakt, dan zoeken we noodgedwongen naar andere partners. In Dronten bijvoorbeeld staan ze zo klaar om met ons in de Dairy Campus te gaan.'