Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen blijft nog vier jaar

De raad van toezicht heeft bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen herbenoemd. Dijkhuizen blijft tot 2010 voorzitter van de raad van bestuur. Minister Veerman heeft maandag 16 januari ingestemd met de herbenoeming.

De voorzitter van de raad van toezicht, dr. Jos van Kemenade, is blij dat Dijkhuizen blijft. 'De raad van toezicht is van mening dat hij uitstekend heeft gefunctioneerd in moeilijke tijden.' Volgens Van Kemenade beginnen de maatregelen die de raad van bestuur onder leiding van Dijkhuizen heeft genomen, vruchten af te werpen. 'Wij zien bovendien dat het nieuwe team met Martin Kropff en Tijs Breukink uitstekend functioneert.'
Buiten het Wageningse bestuurscircuit wordt regelmatig geklaagd over een groeiende kloof tussen de raad van bestuur en de werkvloer. Van Kemenade vindt niet dat dat Dijkhuizen is aan te rekenen. 'Dat onderwerp is wel aan de orde geweest, maar zo'n kloof is er altijd als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.'
Aalt Dijkhuizen zegt uit te zien naar een nieuwe periode. ‘Ik vind Wageningen UR nog steeds een prachtige organisatie en ben tweehonderd procent gemotiveerd. De afgelopen jaren waren niet makkelijk, maar ik zie nu een omslag. De operatie Focus 2006 begint vruchten af te werpen. Het lijkt erop dat we ook goed gaan scoren bij de verdeling van het aardgasfonds. Dat zorgt voor extra armslag, waardoor we de komende periode weer uit kunnen bouwen in plaats van te saneren. Daar zie ik naar uit.'
De bestuursvoorzitter merkt niets van een groeiende kloof tussen het bestuur en de werkvloer. 'Integendeel, ik denk dat ik nu veel beter weet wat er speelt dan een paar jaar geleden. Ik werk daar ook hard aan door veel bezoeken af te leggen, en dat wil ik ook blijven doen.' / KV

Zie ook column redactioneel