Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen bestbetaalde collegevoorzitter

Dr. Aalt Dijkhuizen is ook dit jaar weer de bestbetaalde collegevoorzitter, zo becijferde Intermediair op basis van de jaarrekeningen van de Nederlandse universiteiten.

De totale loonkosten die Wageningen UR in 2005 voor Dijkhuizen betaalde, bedroegen ruim 242 duizend euro, zesduizend euro minder dan het jaar ervoor.
Volgens bestuurswoordvoerder Simon Vink gaat een vergelijking met andere universiteiten mank. ‘Dijkhuizen is natuurlijk niet alleen collegevoorzitter, hij is ook bestuursvoorzitter van Wageningen UR, de grootste kennisinstelling van Nederland. De kosten voor de raad van bestuur worden daarom verdeeld over drie partijen: de universiteit, DLO en Van Hall-Larenstein. Het zou mij niets verbazen als Wageningen Universiteit uiteindelijk zelfs de laagste bestuurskosten heeft’, aldus Vink. Op de samenstelling van de loonkosten en de hoogte van de bonus die Dijkhuizen ontvangt wil hij niet ingaan.
Saillant detail is dat Dijkhuizen meer verdient dan de hoogste ambtenaar bij het ministerie van LNV, de grootste geldschieter van Wageningen. Secretaris-generaal drs. Chris Kalden kostte het ministerie vorig jaar ‘slechts’ 170 duizend euro, zo blijkt uit de cijfers van Intermediair. / JH