Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen: academische vrijheid ook bij DLO

Dijkhuizen: academische vrijheid ook bij DLO


De raad van bestuur wil onderzoekers niet censureren. Zakelijke en
politieke belangen mogen geen overweging zijn bij de opstelling die
onderzoekers kiezen in maatschappelijke debatten. Dat heeft
bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen de medewerkers en studenten van
Wageningen Universiteit laten weten in een communiqué dat vorige week op
intranet is gezet.
De raad van bestuur heeft de schrijvers van ingezonden brieven in Wb laten
weten dat ze mede naar aanleiding van de brieven het eerder ingenomen
standpunt heeft heroverwogen. De 'academische' vrijheid, stelt Dijkhuizen
in zijn verklaring, geldt niet alleen voor onderzoekers van de universiteit
maar ook voor medewerkers van DLO-instituten. ,,Het uitdragen van op
onderzoek gebaseerde standpunten mag niet worden beïnvloed door al dan niet
vermeende belangen van opdrachtgevers, politieke standpunten of standpunten
van belangengroepen.''
Dijkhuizen voelt zich door de discussie over zijn eerdere uitspraken in
'een hoek gedrukt waar ik niet thuis hoor', zei hij tijdens een
discussiebijeenkomst van Studium Generale op 20 oktober 2003. ,,In het Wb
zijn misverstanden gerezen als zouden we niet vrijuit mogen praten. Ik zal
de laatste zijn die dat zegt. (..) De opdrachtgever die wil dat ik mijn
onafhankelijkheid afgeef hoef ik niet, hoe groot de opdracht ook is. (..)
Het gaat slecht met de economie en ik zie meer financiering van onderzoek
door de overheid de komende tien of vijftien jaar niet gebeuren. Elders is
er wel nog mogelijkheid om onderzoek gefinancierd te krijgen, en dat is
heel goed, zolang je je rug recht houdt.''
Dijkhuizen heeft in zijn verklaring excuses aangeboden aan dr Pieter
Vereijken van Plant Research International. Hij had over Vereijken gezegd
dat hij die 'kennelijk zonder voldoende inhoudelijke kennis' zijn stelling
had ingenomen dat de Nederlandse boer zal uitsterven. ,,Dat is een bron
geweest van veel misverstanden en emoties, en dat had ik dus beter niet
kunnen doen.'' | J.T./K.V.