Nieuws - 1 januari 1970

Dijkhuizen: ‘Sector moet zelf kosten vogelpest opbrengen’

Dijkhuizen: ‘Sector moet zelf kosten vogelpest opbrengen’

Dijkhuizen: ‘Sector moet zelf kosten vogelpest opbrengen’


De pluimsector zal in de toekomst de kosten van een uitbraak van een
dierziekte zoals vogelpest volledig zelf moeten opbrengen, stelt
bestuursvoorzitter van Wageningen UR prof. Aalt Dijkhuizen. ,,Het is
onlogisch dat die kosten nu afgewenteld worden op de samenleving.’’ Het
rapport van de werkgroep Den Hartog dat vandaag uitkomt zet kennis en
feiten over de vogelpest op een rijtje en doet minder harde uitspraken over
de kostenverdeling. Het rapport stelt een verzekering voor die de huidige
vergoedingen moet vervangen. Pluimveehouders die meer wisselende contacten
hebben of zich niet aan de regels houden en om die reden meer risico lopen,
zouden een hogere premie voor die verzekering moeten betalen. Zo’n
verzekering zou in relatie tot EU-afspraken uitgewerkt moeten worden.
Ook stelt de werkgroep de vorming van ruimtelijke clusters van bedrijven
aan de orde. In theorie een oplossing, maar in praktijk niet haalbaar,
stelt de werkgroep. Clusters zouden van de buitenwereld afgesloten moeten
blijven. Als vervoer en contacten beperkt blijft tot binnen dat cluster,
kan ook de ziekte tot dat cluster beperkt blijven. Stroken zonder bedrijven
rondom de clusters moeten verspreiding tegengaan. De EU moet die clusters
in haar beleid dan wel erkennen en niet heel Nederland een exportverbod
opleggen als een cluster getroffen wordt. Maar clustering wordt, stelt de
werkgroep, als belemmerend ervaren voor het vrije marktmechanisme.
Slachterijen willen bijvoorbeeld meer bedrijven bedienen dan in een cluster
zitten. Bovendien is het maar de vraag of dergelijke clusters ruimtelijk in
te passen zijn, want ze moeten een minimale omvang hebben. Bovendien gaat
het idee van clusters in de richting van agroproductieparken, en het is de
vraag of de samenleving dat accepteert.
Dijkhuizen toonde zich lovend over de opstellers van het rapport. ,,De
werkgroep heeft snel en goed bouwstenen geleverd voor debat en
besluitvorming. Een voorbeeld van wat Wageningen UR daarin kan betekenen.’’
|
J.T.